Wprowadzenie Relikwii św. Jana Pawła II

DO KOŚCIOŁA PW. ŚW. BARBARY W ODOLANOWIE
NIEDZIELA, 22 MAJA 2022 R. GODZ. 11.30

UROCZYSTEGO WPROWADZENIA DOKONA
ARCYBISKUP MIECZYSŁAW MOKRZYCKI,
ARCYBISKUP LWOWSKI, BYŁY OSOBISTY

SEKRETARZ ŚW. JANA PAWŁA II I
ODPRAWI MSZĘ ŚWIETĄ W INTENCJI WSZYSTKICH
PARAFIAN – SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

ŚWIĘTY JANIE PAWLE II, MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Parafialny Dzień Chorego

Odolanów, kościół św. Barbary 13 maja 2022 r. godz. 16.00

Dzień NMP z Fatimy

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28)

Nabożeństwo modlitewne w intencji naszych Chorych obejmie uroczystą Mszę Św. za wszystkich Chorych Parafian i w naszych rodzinach, w łączności z Nabożeństwem Fatimskim i udzieleniem Sakramentu Chorych, związanego z namaszczeniem olejem świętym.

Na zakończenie nabożeństwa specjalne błogosławieństwo dla chorych Najświętszym Sakramentem.

Okazja do spowiedzi św., pół godz. przed Mszą Św.

„Drodzy bracia i siostry, wstawiennictwu Maryi, Uzdrowienia Chorych, zawierzam wszystkich chorych i ich rodziny. Zjednoczeni z Chrystusem, który bierze na siebie ból świata, niech odnajdą sens, pocieszenie i ufność. Modlę się za wszystkich pracowników służby zdrowia, aby bogaci w miłosierdzie, potrafili ofiarować pacjentom, wraz z odpowiednią opieką, swoją braterską bliskość”… (papież Franciszek Orędzie na XXX Światowy dzień Chorego, A.D.2022 )

Święta Maryjo, Matko Boża, Uzdrowienie Chorych – módl się za nami!

Nabożeństwo Fatimskie

Parafia św. Barary, Odolanów, 13 maja 2022 r.
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY FATIMSKIEJ

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
POŁĄCZONE Z PROCESJĄ RÓŻAŃCOWĄ I LITANIĄ LORETAŃSKĄ
alejkami naszego cmentrza
GODZ. 17.00
MÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE!

Życzenia Wielkanocne, Odolanów A.D. 2022

Pan zmartwychwstał!
„Alleluja!”

Jezus umarł i zmartwychwstał. On umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Oddał życie za nasze grzechy, mając świadomość, że umiera z miłości do każdego człowieka. To są najważniejsze prawdy, wypływające z radości Zmartwychwstania.

I wszędzie tam, gdzie przez wieki docierało to nauczanie, o tak wielkiej i niepojętej miłości Boga, powstawały święte małżeństwa i rodziny, kobiety otrzymywały należne im prawa, powstawały szkoły, ustanawiono prawo chroniące dzieci, wprowadzono wiele zmian korzystnych dla ludzi. I dzisiaj On, Pan Zmartwychwatały, wciąż żyje, błogosławi, przemienia świat i odnawia nas, jeśli Mu ufamy i jesteśmy posłuszni Jego nauce.

Niech ufne przeżywanie Misterium Wielkanocnego, przyniesie każdemu z Was, całej rodzinie, Bożą radość w ten niepewny czas i umocnienie łaską nadprzyrodzoną. Niech napełni wszystkich nadzieją, że zjednoczeni z Panem Zmartwychwstałym, zwyciężymy gnębiące nas zło i że w naszych sercach i w całym świecie, zagości upragniony pokój i miłość.

Z pamięcią w modlitwie
ks. Tadeusz

Odolanów, Wielkanoc A.D. 2022

Wielki Tydzień

Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV w. z Palestyny. Rozpoczynała ją uroczysta procesja z palmami, z Betanii do Jerozolimy na pamiątkę wjazdu Chrystusa do świętego miasta, aby dokonać odkupienia ludzi przez mękę i śmierć na krzyżu.

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym obchodzi się pamiątkę Męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Każdy chrześcijanin powinien dołożyć wszelkich starań, aby obrzędy Wielkiego Tygodnia zrozumieć, brać w nich czynny udział, a przede wszystkim umartwieniami i świętością życia dawać dowód żywej wiary.

W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej tajemnicy Męki i Zmartwychwstania. W tym dniu święci się palmy i organizuje procesję. Wszystkie Msze św. odprawia się tak, aby były wspomnieniem uroczystego wjazdu Prana Jezusa do Jerozolimy, a szczególnie przypomina nam o tym, specjalny obrzęd przed Mszą św. i poświęcenie palm. We wszystkich obrzędach używa się czerwonego koloru szat liturgicznych.

TRIDUUM PASCHALNE

Wielki Czwartek Najstarszy dokument opisujący liturgię Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie z IV wieku, mówi o dwóch Mszach św. w Wielki Czwartek. Dwie Msze św. w tym dniu odprawia się kościołach katedralnych. Rano biskup koncelebruje, razem ze wszystkimi kapłanami z całej diecezji uroczystą Mszę św. z poświęceniem Krzyżma (oliwa zmieszana z balsamem, używane w sakramencie bierzmowania i sakramencie chrztu) i oleju chorych.

We wszystkich innych kościołach wolno w tym dniu odprawić tylko jedną Mszę św. w godzinach wieczornych. Nazywamy ją „Mszą Wieczerzy Pańskiej”. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne, które stanowi Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania. Ostatnia wieczerza miała miejsce w nocy z czwartku na piątek i należała według żydowskiej rachuby czasu do piątku. Doba trwała od zachodu, do zachodu słońca. Dlatego, dniem zarówno pierwszej Ofiary Eucharystycznej jak i Ofiary Krzyża, jest ten sam dzień – Wielki Piątek. I tu widzimy ścisły związek Krzyża, Zmartwychwstania i Eucharystii.

Wielki Piątek W tym dniu gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Liturgia zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie adoracji i uczczenia Krzyża świętego. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Po liturgii eucharystycznej Ciało Chrystusa przenosi się uroczyście do adoracji do tak zwanego Grobu, Pańskiego. Wielka Sobota jest dniem, w którym nie odprawia się Mszy św. ani innych nabożeństw. Przez cały dzień, wierni nawiedzają Grób Pański i czuwają na modlitwie, pamiętają, że jest tam obecny pod osłoną chleba Uwielbiony Zmartwychwstały Pan.

Wielka Sobota W tym dniu święci się pokarmy. W Polsce wierni przynoszą w pięknie przystrojonych koszykach, chleb, wędlinę, masło, chrzan, sól i jajka. Nie powinno w nim zabraknąć baranka, który symbolizuje Chrystusa. W tym dniu, każdy pokarm ma swoje znaczenie: chrzan, przynosimy na znak męki Pana Jezusa, która zamieniła się w słodycz, a symbolem tej słodyczy jest masło. Poświęcone jajka, symbolizują nowe życie Zmartwychwstałego Pana. Przez święcenie pokarmów, Kościół błogosławi byt doczesny; podkreśla dostojność ciała, które w tym dniu osiągnęło nieśmiertelność. Chrystus po zmartwychwstaniu jadł chleb i rybę, by przekonać uczniów, że jest naprawdę żywym człowiekiem.

Wigilia Paschalna Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc, jest to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości. W niej dokonało się przejście że śmierci do nowego życia, przez zmartwychwstanie. Cała dynamika nocy paschalnej, skupia się wokół życia w Chrystusie, dlatego cała jej liturgia, pełna jest symboli życia: światło – słowo – woda – uczta. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych części Wigilii Paschalnej. Uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwania ” całego stworzenia do udziału w tryumfie Zmartwychwstałego jest Procesja Rezurekcyjna.

Niedziela Wielkanocna Rozpoczyna się Wigilią Paschalną, czyli Mszą św. Zmartwychwstania Pana, sprawowaną w sobotę wieczorem lub w nocy.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Triduum Paschalne A.D. 2022

Wielki Czwartek, 14 kwietnia

19.30 – 21.00 – Róże Różańcowe ( Gorzyce Małe, Świeca I, Świeca II )
19.30 – 21.00 – Róże Różańcowe ( Gorzyce Małe, Świeca I, Świeca II )

Wielki Piątek, 15 kwietnia

10.00 – 11.00 – Tarchały Wielkie
11.00 – 12.00 – Świeca I
12.00 – 13.00 – Świeca II
13.00 – 14.00 – Huta
14.00 – 15.00 – Gorzyce Małe
15.00 – Droga Krzyżowa w intencji dzieci i naszych rodzin
15.30 – 16.30 – Rada Parafialna i Rada Duszpasterska
16.30 – 18.00 – Akcja Katolicka i Chór Parafiany
19.30 – 21.00 – Odolanów – Górka
21.00 – 22.00 – Młodzież

Wielka Sobota, 16 kwietnia

10.00 – 11.00 – Gorzkie Żale III części – wspólne śpiewanie i pieśni o Męce Pańskiej
11.00 – 12.00 – Gorzyce Małe
12.00 – 13.00 – Huta
13.00 – 14.00 – Świeca II
14.00 – 15.00 – Świeca I
15.00 – 16.00 – Tarchały Wielkie
16.00 – 17.00 – Odolanów – Górka
17.00 – 18.00 – Akcja Katolicka i Chór Parafialny
18.00 – 20.00 – Róże Różańcowe ( wszystkie )