APEL EPISKOPATU

 

KOMUNIKAT BISKUPA KALISKIEGO

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego  w Polsce, pragnę przypomnieć,
 że w dniu 12 marca br, biorąc pod uwagę zagrożenia wywołane koronawirusem
udzieliłem dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy św. do
 dnia 29 marca br. następującym wiernym:               

    a/ osobom w podeszłym wieku

    b/ osobom z objawami infekcji ( kaszel, katar, podwyższona    temperatura)     
         dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi     
         bezpośrednią opiekę.

    c/ osobom, które czują obawy przed zarażeniem.

Zachęcam do korzystania z łaski dyspensy i duchowej łączności w tym czasie 
na modlitwie, zwłaszcza w czasie niedzielnych mszy św. transmitowanych przez
 środki masowego przekazu, także przez Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, 
i telewizję internetową Dom Józefa.

    Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca 
br. zarządzam, aby podczas każdej mszy św. i nabożeństw, wewnątrz kościoła
przebywało maksymalnie 50 osób, wliczając duchowieństwo  oraz służbę 
liturgiczną.

  W pierwszej kolejności udział w liturgii należy zapewnić osobom   intencję 
  mszalną.

Niech duszpasterze tak zorganizują sprawowanie mszy św., aby przestrzegano 
regulacji prawnych administracji rządowej. W związku z tym apeluję do 
wszystkich o roztropność i odpowiedzialne współdziałanie dla dobra każdego 
z nas.

Zarządzenie nr 1/2020
Rady Stałej Konferencji Episkopatu PolskiZ wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa
 i w nawiązaniu
do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy
 decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji
 zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet 
w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania 
sakramentów świętych.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we
 wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby 
korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy
 też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, 
telewizyjne lub internetowe.

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ PREMIERA I PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI 
EPISKOPATU POLSKI O LICZBIE 50 OSÓB UCZESTNICZĄCYCH WE MSZY ŚW.
 PROSZĘ BY W NIEDZIELNEJ MSZY ŚW. UCZESTNICZYŁY RODZINY, KTÓRE 
ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ.

                                                                               Ks. Henryk Hołoś

                                                                              proboszcz