Ogłoszenia duszpasterskie

                                                                                                                            Odolanów 2020.01.12.
 
                                 O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E
                                                    na Ur. Chrztu Pańskiego
********************************************************************************          
Wprowadzenie do mszy św. Chrzest w Jordanie to pierwsze publiczne objawienie
Jezusa jako Króla i Zbawcy, a jednocześnie objawienie całej Trójcy Świętej.
To początek działalności Jezusa i szczyt działalności Jana Chrzciciela, który
pierwszy rozpoznał w Jezusie obiecanego Mesjasza. Jezus zanurza się w wody
Jordanu, jak w wody śmierci, przyjmując na siebie nasze grzechy. Niech
dzisiejsze święto będzie dla nas okazją do dziękczynienia za dar chrztu,
w którym obmyły nas wody życia wiecznego, czyniąc nas dziećmi Bożymi.
1.Dziś niedziela Chrztu Pańskiego. Msze św. jak w niedzielę. Dziś o g.17.00 w Odolanowskim
 
   Domu Kultury doroczny koncert kolęd. Serdecznie zapraszamy.
2.W ciągu tygodnia msze św. do czwartku rano o g.7.00 koncelebrowane.
  W piątek i w sobotę rano o g.7.00 i wieczorem o g.18.00

3. W piątek po wieczornej mszy św. na salce spotkanie z rodzicami i chrzestnymi,
    katecheza, pouczenie liturgiczne i wpisanie dzieci do ksiąg parafialnych.
   W niedzielę o g.12.00 chrzest.
4.
W sobotę na sali „ Na Górce” XX jubileuszowy Bal Charytatywny. Początek o g.19.00.

5.
Od przyszłej soboty rozpoczynamy Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan.
6.
Biuro parafialne czynne w tym tygodniu w środę i w sobotę od g.9.00 - 11.00.

7.
Przewodnik Katolicki Duży do odbioru w zakrystii. Opiekun Kaliski z w zakrystii i przed
kościołem.
8.
Podziękowanie za ofiary na daninę diecezjalną i parafialną, oraz na misje. Na ten cel
zebraliśmy 1.810 zł. Bóg zapłać.

9. Od tego tygodnia do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z Gorzyc Małych.
W Tarchałach Wlk. nastąpił brak chętnych. Taka dotarła informacja.
10. Intencje mszalne w tym tygodniu.
                                                                                        Ks. Henryk Hoł
                                                                                               proboszcz

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz