Ogłoszenia duszpasterskie

                                                                                                                            Odolanów 2020.10.18.
 
                                               O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E
                                                                            na  XXIX niedz. zw.                           *************************************************************************
Wprowadzenie do mszy św. Idąc za Jezusem, naśladując Go, będziemy tak jak
On śledzeni, szykanowani, prześladowani, odrzucani… Ale wtedy mamy radować się
i weselić, bo nasza nagroda wielka jest w niebie. Wierzący w Pana, bez względu na
cenę kierują się prawdą, która jest w Nim i nie oglądają się na człowieka, bo
w Chrystusie nie znamy już nikogo według ciała i na nikim nam nie zależy. Oddajemy
światu to, co należy do życia na tym świecie, a jako własność Chrystusa, oddajemy
Bogu to, co należy do Boga.
1. Dziś XXIX niedziela zwykła. Msze św. jak w niedzielę. O g.15.00 nab. różańcowe
    i msza św.
  2. Jak wiemy, od dziś obowiązują nowe ograniczenia ilości uczestników w nabożeństwach.
    Jesteśmy w strefie czerwonej, dlatego prosimy dostosować się do tych ograniczeń.
   W kościele zajmujemy tylko oznakowane miejsca. Pozostali wierni mogą uczestniczyć
    na zewnątrz kościoła.
 
  3.Dziś przypada Dzień Służby Zdrowia. Wszystkim pracującym w szpitalach, przychodniach
    składamy najlepsze życzenia, wstawiennictwa Św. Łukasza – Patrona o błog. Boże,
    zrozumienia i cierpliwości dla chorych i cierpiących, aby w ten sposób w miłości wypełniać
     swoje powołanie. Szczęść  Boże.
  4. Dzisiaj również swoje imieniny obchodzi ks. wikariusz. Również jemu składamy najlepsze
      życzenia, przede wszystkim zdrowia, błog. Bożego, radości z pracy dla Chrystusa i ludzi.\
     Niech Chrystus prowadzi księdza po drogach kapłańskiego życia i posługiwania. Szczęść Boże.
 
  5. W ciągu tygodnia msze św. rano o g.7.00 i wieczorem o g.17.30 nab. różańcowe i msza św.
  6. Od dziś rozpoczynamy tydzień Modlitw w intencji misji.
 
  7. Biuro parafialne czynne w środę i w sobotę od g.9.00 – 11.00.
  8. Wymienianki roczne przyjmujemy TYLKO w biurze parafialnym.
 
  9. Podziękowanie za udział w dniu Fatimskim.
10. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na daninę diecezjalna i parafialną, oraz za ofiary z okazji
      dnia papieskiego. Zebraliśmy 1.872 zł. Bóg zapłać.
 
11. W tym tygodniu przypada wspomnienie we wtorek Św. Jana Kantego, w czwartek Św. Jana
      Pawła II, w przyszłą niedzielę Rocznica poświęcenia miejscowego kościoła.
 
12. Intencje mszalne w tym tygodniu.

 

                                                                                    Ks. Henryk Hołoś                                                                                           proboszcz

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz