Ogłoszenia duszpasterskie

                                                                                               Odolanów 2019.09. 22.
 
                                 O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E
                                                    na  XXV niedz. zw.

***********************************************************************                   Wprowadzenie do mszy św. Nasza wiara, aby była autentyczna, musi sięgać konkretów codziennego życia. Dzisiaj Pan Bóg pyta nas o nasze odniesienie do ludzi i o dysponowanie dobrami materialnymi. Oszustwo, wyzysk, chciwość nie pozostaną bez konsekwencji. I do nas skierowane są słowa: Zdaj sprawę z twego zarządu. Póki mamy czas, możemy sobie zjednywać bliźnich. Tylko okazując miłosierdzie ludziom, możemy liczyć, że i Bóg nam je okaże.

 

 1. Dziś XXV niedziela zwykła. Msze św. jak w niedzielę.
 2. W ciągu tygodnia msze św. rano o g.7.00 i wieczorem o g.18.00.

 

 1. W środę po wieczornej mszy św. nowenna do MBNP. Serdecznie zapraszamy.
 2. W środę po nowennie na probostwie spotkanie z paniami katechetkami.

 

 1. Biuro parafialne czynne w środę i w sobotę od g.9.00 – 11.00.
 2. Przewodnik Katolicki do odbioru w zakrystii, Opiekun Kaliski w zakrystii i przed kościołem.

 

 1. Podziękowanie za ofiary na daninę diecezjalna i parafialną.
 2. Zapisy na pielgrzymkę do Częstochowy na 14 października w zakrystii i w biurze parafialnym.

 

 1. W tym tygodniu przypada wspomnienie Św. Ojca Pio, we wtorek rocznica poświęcenia

       Katedry, w piątek Św. Wincentego a Paulo, w sobotę Św. Wacława.

 1. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej + Leonardę

       Zydorowicz z Odolanowa Górki. Wieczny odpoczynek…

 

 1. Intencje mszalne w tym tygodniu.

 

              

                                                                                          Ks. Henryk Hoł

                                                                                                   proboszcz

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz