Ogłoszenia duszpasterskie

                                                                                                                            Odolanów 2020.05.24.
 
                                               O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E
                                                            na Ur. Wniebowstąpienia Pańskiego                                *******************************************************************************************************
Wprowadzenie do mszy św. Pan Jezus jest obecny wśród swoich, choć już nie w sposób 
namacalny. Czasami zupełnie znika nam z oczu. Niełatwo nam wówczas odczuć Jego obecność,
a jeszcze trudniej uwierzyć w Jego panowanie nad światem. Potrzebujemy owych "światłych oczu
serca", byśmy nie ustępowali wobec przeciwności oraz byśmy odkrywając ponad pozorami zła Boże
panowanie, stawali się świadkami stałej obecności Zmartwychwstałego pośród nas.
Wniebowstąpienie jest dla nas wezwaniem do modlitwy o Ducha Świętego: tylko On może
przezwyciężyć nasze poczucie osamotnienia i smutku.


1. Dziś Ur. Wniebowstąpienia Pańskiego. Msze św. jak w niedzielę.
2. O g.15.15. nab. majowe połączone z nowenną do Ducha Św.

3.
W ciągu tygodnia msze św. rano o g.7.00 i wieczorem o g.17.30 nab. majowe z nowenną
do Ducha Św. i msza św.
4. We wtorek przypada Międzynarodowy Dzień Matki. Wszystkim matkom składamy najlepsze
życzenia, aby były dumne ze swego powołania i roli, jaką mają do spełnienia, cieszcie się
swoimi dziećmi, ich miłością, bo i waszej miłości im potrzeba. Niech Maryja wspiera was
w waszej codzienności, bo Ona najlepiej was rozumie, bo sama tego doświadczyła co
     znaczy być Matką. Pamiętajmy także o matkach, które odeszły do domu Ojca, bo ich miłość
w nas pozostała. Wszystkim matkom Szczęść Boże.

5. Biuro parafialne czynne w środę i w sobotę od g.9.00 - 11.00.
6. Przewodnik Katolicki do odbioru w zakrystii, Opiekun Kaliski w zakrystii i przed kościołem.
  Zachęcamy do lektury. W Opiekunie prezentacja neoprezbiterów, którzy przyjęli wczoraj
święcenia kapłańskie.

7. Podziękowanie za ofiary na daninę diecezjalną i parafialną oraz za ofiary składane
do skarbon.
8. W tym tygodniu przypada wspomnienie we wtorek Dzień Matki i wspomnienie
Św. Filipa Neri, w piątek Św. Urszuli Ledóchowskiej, w niedzielę Ur. Zesł. Ducha Św.

9.
W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności + Krystyna Namysł z Huty - Harych.
Pogrzeb odbył się  w par. Św. Marcina w Odolanowie. Wieczny odpoczynek…
10.Intencje mszalne w tym tygodniu.

                                                   Ks. Henryk Hołoś

proboszcz

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz