Ogłoszenia duszpasterskie

                                       
                                                                                           Odolanów 2017. 04. 23.
                         O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E
                                  na Niedzielę Miłosierdzia Bożego
*************************************************************************
Wprowadzenie do mszy św. Duch Święty został zesłany Apostołom na odpuszczenie grzechów!
Szczęśliwi ci, którzy Go doświadczyli. Nie widzieli, a uwierzyli – i doznali miłosierdzia.
Szczęśliwi ci, którzy zmagając się ze swoją słabością, niewiarą, nieufnością wobec Boga,
zdecydowali się bardziej zaufać Jego słowu niż własnym wątpliwościom. Szczęśliwi ci,
którzy nie zadowolili się opowiadaniem innych i zapragnęli spotkać Go osobiście.
 
  1. Dziś niedziela Miłosierdzia Bożego. Msze św. jak w niedzielę. Dziś przed kościołem  
      zbieramy ofiary dla poszkodowanych w  wojnie w Syrii. Za ofiary Bóg zapłać.
  2. W ciągu tygodnia msze św. rano o g.7.00 i wieczorem o g.18.00.
 
  3. W środę po wieczornej mszy św. nowenna do MBNP. Serdecznie zapraszamy.
  4. W środę po nowennie w kościele spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do  
      bierzmowania. Młodzież ma przygotować dane, imię z bierzmowania oraz świadka 
      bierzmowania. Uroczystość bierzmowania będzie 26 maja.
 
  5. W czwartek od g.17.00 adoracja Najśw. Sakramentu dla czl. Akcji Katolickiej. Po mszy św. 
       spotkanie na salce.
  6. W piątek o g.16.30 w kościele spotkanie z dziećmi przygotowujących się do I Komunii Św.
 
  7. W piątek po wieczornej mszy św. w kościele spotkanie z rodzicami młodzieży 
      przygotowującej się do bierzmowania. Serdecznie zapraszamy.
  8. W sobotę przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa w czasie II wojny światowej.
 
  9. Biuro parafialne czynne w środę i w sobotę od g.9.00 – 11.00.
10. Przewodnik katolicki Duży do odbioru w zakrystii, Opiekun Kaliski w zakrystii i przed 
      kościołem. /wzmianka o naszej parafii/.
 
11. Podziękowanie za ofiary na daninę diecezjalną i parafialną oraz na KUL i Seminarium    
      Duchowne w Kaliszu. /1690 zł/. Bóg zapłać.
12. Kończą się prace na cmentarzu. Za usunięcie i pielęgnację drzew zapłaciłem 10.000 zł.
      Kończymy podcinanie tuji. Proszę nie robić z nich schowków na narzędzia. Znalezione będą
      wyrzucane do kontenerów.
 
13. W tym tygodniu przypada wspomnienie w pon. Św. Wojciecha, we wtorek Św. Marka 
      Ewangelisty, w sobotę Św. Katarzyny ze Sieny.
14. Intencje mszalne w tym tygodniu.

 

                                                                                               Ks. Henryk Hołoś

                                                                                                         proboszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *