PIELGRZYMKA KOBIET DO ŚW. JÓZEFA

Kalisz, 14 marca 2014 roku
L.dz.264/2014

ZAPROSZENIE

NA PIELGRZYMKĘ KOBIET

DO SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KALISZU

(sobota – 5 kwietnia 2014 r.)

Hasłem tegorocznej Pielgrzymki Kobiet do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu są słowa: Wierzę w
Syna Bożego. Pielgrzymka Kobiet odbędzie się w sobotę 5 kwietnia b.r.

Zapraszamy do udziału w tym modlitewnym czuwaniu wszystkie Kobiety naszej Diecezji.
Modlitewne spotkanie będzie trwało od godz. 11.00 do godz. 15.00.

O godzinie 12.00 Mszę Św. odprawi J.E. ks. Biskup Edward Janiak, Pasterz Kościoła
Kaliskiego. Po Mszy św. kobiety zawierzą się opiece św. Józefa.

Księży Dziekanów lub wydelegowanych przez nich Kapłanów prosimy o zorganizowanie
z każdego dekanatu naszej Diecezji przynajmniej jednego autokaru z Pielgrzymami.

PROGRAM PIELGRZYMKI

11.00 POWITANIE PRZYBYŁYCH PIELGRZYMÓW- ks. Prałat Adam Modliński – Duszpasterz
Kobiet Diecezji Kaliskiej.

11.10 PROGRAM SŁOWNO-MUZYCZNY – przygotowany przez młodzież

11.30 KONFERENCJA FORMACYJNA pt. Co Jezus i Kościół mówi do kobiet? – dr Maria Jankowska –
prezes PZKK

12.00 UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem J.E. ks. bp Edwarda Janiaka – Biskupa
Kaliskiego Po Mszy św. – Akt Zawierzenia Kobiet św. Józefowi 13.15 Przerwa na posiłek

KURIA DIECEZJALNA

14.15 ROZWAŻANIE: Świętymi bądźcie – ks. Prałat Tomasz Król, Krajowy duszpasterz Polskiego
Związku Kobiet Katolickich
ul. Widok 80-82; PL 62-800 KALISZ; tel. (062) 766.78.55; Fax. (062) 766.78.60