BIESIADA

 

N I E D Z I E L A       

           17-LISTOPADA                           

                                   2013 ROKU

                              G.  17.00

                        W  I  E  C  Z  Ó  R

 B  I  E  S  I  A  D  N  Y

             NA  SALI    „N A    G Ó R C E”

UDZIAŁ BIORĄ

 CHÓR PARAFIALNY – ZESPÓŁ „ŁAGIEWNICZANKI”-

                                    ORKIESTRA   DĘTA   –    SOLIŚCI.

MONOLOGI, DOWCIPY, HUMOR, WSPÓLNE ŚPIEWANIE

                                          WSTĘP     WOLNY

                                                              ZAPRASZA

                                          ORGANIZATOR            

                                                                           CHÓR  PARAFIALNY