Dar Serca

PUNKT „ DAR SERCA”

 

Punkt otwarty w każdą środę

 

( z wyjątkiem wakacji i świąt kościelnych)

 

od g.17.00 – 18.00

 

Z a p r a s z a m y wszystkich, którzy chcą skorzystać z naszych ofert.

 

Z a c h ę c a m y do wspierania potrzebujących przynosząc rzeczy

 

w postaci odzieży czy przedmiotów codziennego użytku.
DZIĘKUJEMY