Ministranci

MINISTRANCI

W parafii jest liczna grupa ministrantów.

– ministranci seniorzy – 10 osób

– ministranci juniorzy – 28

– lektorzy 10 ministrantów

Opiekę nad ministrantami sprawuje każdy ks. wikariusz.