Katecheza przed chrztem

Katecheza przed chrztem

odbywa się w:

I i III piątek każdego miesiąca

na salce katechetycznej

po wieczornej mszy św.

Katechezę prowadzi p. Małgorzata Trybuła z Duszpasterstwa Rodzin.Po katechezie na probostwie pouczenie liturgiczne i wpisanie dzieci do ksiąg parafialnych.