Intencje mszalne

                                                                                       Odolanów 2016.07. 24.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                            od     23 – 31. 07. 2016 r.
**********************************************************************************
Sobota        –  g.18.30 + Edward /26r/, Janina Królak, i z prośbą o zdrowie w rodzinie
 23.07.
**********************************************************************************
Niedziela   –  g. 7.15 + Czesława, Stefan Resler /6r/, i zm. rodziców z obu stron
  24.07.              9.00    Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą w rodzinie
                                     z ok. 17 r. ślubu Przemysława i Aldony oraz w int. Bogu wiadomej
                        11.00    Za parafian
                        15.30 + Dawid /15 r/, Henryk, Teresa Walas, Zofia, Kazimierz Brukarczyk
**********************************************************************************
 
Poniedziałek  –  g.18.30 + Antonina, Andrzej Sroka, Anna, Sylwester, Piotr Wasiela,
  25.07.                                Jadwiga Wojciechowska, Dorota Barczak
**********************************************************************************
Wtorek          –  g.7.00 + Tadeusz Szkudlarz
 26.07.
**********************************************************************************
Środa             –  g.18.30 + Weronika, Czesław Dudek, Julianna, Józef Frąszczak
 27.07.                                 i zm. z rodz. Fajkiel
**********************************************************************************
Czwartek       –  g.7.00 + Zofia Poprawa
  28.07.
**********************************************************************************
Piątek            –  g.18.30 + Stanisław, Helena, Aleksandra Adamczak
29.07.
**********************************************************************************
Sobota           –  g. 16.00  Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą
30.07.                               w codziennym życiu i w rodzinie dla Mieczysława i Barbary
                                         z ok. 35 r. ślubu
                              18.30 + Helena, Felicjan, Janina, Wiesław Wichtowscy, Michał Łyczywek
**********************************************************************************
Niedziela       –  g.7.15 + Teresa, Wacław Szubert i zm. z rodziny
  31.07.                 9.00   Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą
                                       w codziennym życiu i w rodzinie dla Wiesławy z ok. 70 r. urodzin
                                        i za zm. jej rodziców
                           11.00    Za parafian
                           15.30 + Jan, Anna Sieraczek, Józef Dymała i z prośbą o błog. Boże w rodzinie
**********************************************************************************
                                                                                            Ks. Henryk Hołoś
                                                                                                      proboszcz