Intencje mszalne

                                                                                                                    Odolanów 2020.10.18.                                             
                         I N T E N C J E                M S Z A L N E                                                 
                                        od    17. - 25. 10. 2020 r.
*********************************************************************************************
Sobota      -  g. 18.00    Z podz. za debr. łaski, z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą
 17.10.                w codziennym życiu dla Krzysztofa i Barbary z ok.  
                      25 r. ślubu
*************************************************************************************
Niedziela  -  g.7.15  + Cecylia Grobarek /2r/ i zm. z rodziny
  18.10.            8.45 + Eleonora, Józef, Zdzisław Barczak, Kazimierz Cellmer, 
                    Jacek Wojtkowski
                      10.30 + Bartosz Gałęcki /24r.ur./, Ilona Woźniak /26r/ 
                      12.00    Za parafian
                      15.30 + Helena Jan Kocik i o zdrowie i błog. Boże w rodzinie

*************************************************************************************
Poniedziałek  -  g.7.00 + Marian Kaik
    19.10.               18.00 + Maria Dolata /3r/, i zm. z rodziny
********************************************************************************
Wtorek         -  g.7.00 + Grażyna Pudys
20.10.                18.00 + Jadwiga, Stanisław, Dionizy, Leszek Tomczak, 
                      Franciszka, Jan Wasielak
********************************************************************************
Środa          -  g.7.00 + Gabriela Olszanowska
21.10.               18.00 + Zofia Szkudlarz 
********************************************************************************
Czwartek   -  g.7.00 + Kazimierz Błaszczyk
 22.10.            18.00 + Teresa Kołodziej /29r/, Kazimiera Jurasik /11r/,
                     i zm. z rodziny
********************************************************************************
Piątek       -  g.7.00 + Helena Kmiecińska
23.10.            18.00 + Ewa Harych /4r/, i zm. rodziców z obu stron

********************************************************************************
Sobota     -  g.7.00 + Piotr Woźniak
 24.10.         18.00 + Stanisław Jasik, Urszula Harych, Piotr, Aneta Prokop
********************************************************************************
Niedziela -  g.7.15 + Maria Muss
  25.10.          8.45     Z podz. za debr. łaski, z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą 
                    w codziennym życiu dla całej rodziny i zm. rodziców
                    z obu stron
                    10.30 + Magdalena /19r/, Józef, Grzegorz Stasiak, Stefan /14r/, 
                   Marianna, Marian Cieluch
                    12.00    Za parafian
                    15.30 + Józef Herbik , zm. z rodziny Herbików i Kołodziejów
                   i o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
********************************************************************************
                                          Ks. Henryk Hołoś                                                                          
                                                proboszcz