Intencje mszalne

                                                                                       Odolanów 2016.09. 25.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                            od      24.09. – 02.10. 2016 r.
**********************************************************************************
Sobota         –  g. 18.00 + Marian, Roman Jędrzejak
 24.09.             
**********************************************************************************                     
Niedziela    –  g.7.15  +Michał Bałwas /13r/, Marianna /1r/, Władysław /27r/ Dąbrowscy,    
25.09.                           i o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
                          8.45 + Marianna, Maria, Stanisław, Florian Rospęk, Czesław Kmieciński
                        10.30 + Marian Szkudlarz /18r/, zm. rodziców z obu stron i o błog. Boże w rodzinie
                        12.00     Za parafian
                        15.30 Michał Łyczywek /4r/ i zm. z rodz. Łyczywków i Wichtowskich
**********************************************************************************
Poniedziałek  –  g.7.00 + Helena, Józef Wroblewscy, Maria, Franciszek Pietrzak i zm. z rodziny,
26.09.                              oraz  o błog. Boże i zdrowie w całej rodzinie
                            18.00 + Marianna, Roman Namysł, zm. rodziców z obu stron, Gertruda,  
                                         Czesław Dułaj i zm. rodziców z obu stron
**********************************************************************************
Wtorek          –  g.7.00 + Józef Bajkowski
 27.09.                18.00 + Ignacy, Kazimiera Zawidzcy  
**********************************************************************************
Środa            –  g.7.00  + Zygmunt Stasiak
28.09.                18.00  + Wacław Mielcarek, Jadwiga, Franciszek, Michał, Eugenia Kołodziej,  
                                        i z prośbą o  zdrowie i błog. Boże w rodzinie
**********************************************************************************
Czwartek     –  g.7.00 + Jan Migaj /32r/
 29.09.               18.00 + Michał Florczak /3r/
**********************************************************************************
Piątek          –  g.7.00 + Hieronim , Marianna, Bolesław Mielcarek i zm. dziadków
30.09.               18.00 + Mirosław /7r/, Franciszek Jankowscy, Karolina Hęćka, Stanisław Janoś
**********************************************************************************
Sobota         –  g.7.00 + Cecylia Zawidzka /2r/, Franciszek Fleischer /22r/
01.10.               18.00 + Janina /3r/, Stanisław Frąk, i zm. rodziców z obu stron
**********************************************************************************
Niedziela    –  g.7.15     Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą
 02.10.                          dla Maji z ok. 1 r. urodzin i Wojtusia z ok. 3 r. ur.  i zm. Wojciecha /42r/
                          8.45 + Helena, Piotr Matczak, Anna, Stanisław Kurosińscy
                        10.30 + Marta, Kazimierz Szargan, Helena, Wojciech, Stanisław Wieczorek,
                                     Jarosław Michalczak
                        12.00   Za parafian
                        15.30 + Bogdan Hyżyk /2r/, Pelagia, Józef Dymała, Katarzyna, Czesław Hyżyk
                                     i zm. z rodziny
**********************************************************************************

   

                                                                                            Ks. Henryk Hołoś
                                                                                                      proboszcz