Intencje mszalne

                                                                                       Odolanów 2019.05.19.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                               od     18. – 26. 05 . 2019 r.
 ********************************************************************************
Sobota        –  g. 18.00 + Franciszek Gąbka i zm. z rodziny
 18.05.            
********************************************************************************
Niedziela    –  UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW.
19.05.              g.7.15 +Stefan Mielcarek /17r/,i zm. rodziców z obu stron
                           8.45 + Anna Kołodziej /5r/,Konrad Schelzel /35r/, i o błog. Boże i opiekę Matki
                                      Bożej dla Weroniki z ok. 18r. urodzin
                        10.00 –  W INT. DZIECI  I – KOMUNIJNYCH
                        12.00 + Artur Kmieciński
                        15.30 + Bogdan Mielecki, zm. z rodz. Dutków i Brzezichów i o zdrowie i blog. Boże
                                     w rodzinie
********************************************************************************
Poniedziałek  –  g.7.00 + Marian Matczak
   20.05.               17.00 + Marianna Fikus
********************************************************************************
Wtorek          –  g.7.00 + Józef Maciejewski
21.05.                 17.00    W int. czł. Roży p.w. Św. Jana Nepomucena, dla żyjących 
                                         o błog. i opiekę Bożą w codziennym życiu a dla zm. o wieczny pokój
********************************************************************************
Środa            –  g.7.00    + Kazimiera Torba
22.05.                17.00   1.   Z podz. za debr. łaski, z prośbą o dalsze  błog. i opiekę Bożą
                                            w codziennym życiu i w rodzinie, z ok. 55 r. ślubu  Kazimierza
                                           i Kazimiery, i zm. rodziców z obu stron.
                                     2.   Z podz. za debr. łaski, z prośbą o dalsze  błog. i opiekę Bożą
                                            w codziennym życiu i w rodzinie, z ok. 20 r. ślubu  Michała i Barbary
                                      3. + Bartosz Gałęcki
                                      4. + Czesława Ignasiak
                                      5. + Stefania, Stanisław, Tadeusz Niśkiewicz, Stanisław Kryjom
                                      6. + Jadwiga, Leon Ruda, zm. rodziców, Maria Wala
                                      7. + Stanisław Śniady
                                      8. + Henryk Kaik /12r/, i zm. z rodz. Kaików i Ławniczaków
                                      9. + Łucja Mielcarek /6r/, i zm. rodziców Bizanów i Mielcarków
                                    10. + Jan /21r/, Jacek /10r/, Weronika /6r/ Dolata
                                    11. +  Jan Kupczyk /8r/, i zm. rodziców z obu stron
                                    12. + Wiesława /2r/, Czesław /12r/,Kazimiera Adamczak, Dorota Szulc
                                    13. + Zbigniew Burkietowicz
********************************************************************************
Czwartek        –  g.7.00      Z podz. za debr. łaski, z prośbą o dalsze  błog. i opiekę Bożą
 23.05.                                 w codziennym życiu,  dla Jana z ok. 90 r. urodzin
                             17.00 + Franciszek /21r/, Łucja Drobnikowscy i zm. z rodziny
********************************************************************************
Piątek             –  g.7.00   Z podz. za debr. łaski, z prośbą o dalsze  błog. i opiekę Bożą
24.05.                              z ok. 46 r. kapłaństwa
                           17.00   W int. czł. Roży p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, dla żyjących 
                                       o błog. i opiekę Bożą w codziennym życiu a dla zm. o wieczny pokój
********************************************************************************
Sobota           –  g.7.00 + Tadeusz Usarek
25.05.                 17.00 + Jadwiga, Franciszek Śmigiel, zm. rodziców z o bu stron, Maria,
                                         Mieczysław, Lech Kowalewicz
********************************************************************************
Niedziela      –  g.7.15 + Stanisław, Stanisława Karwik, i zm. z rodz. Karwików i Kolińskich
  26.05.                8.45 + Ks. Roman / w rocznicę święceń/, Czesława / z ok. dnia Matki/,
                                        Florian /24r/  Sroczyńscy
                         10.30 + Jan /44r/, Jadwiga Matuszak, i zm. ich rodziców
                         12.00   W int. dzieci z ok. I rocznicy I Komunii św.
                         15.30 + Kazimierz Giernalczyk /2r/, i zm. rodziców z obu stron
********************************************************************************

 

                                                                               Ks. Henryk Hołoś

                                                                                          proboszcz