Intencje mszalne

                                                                                       Odolanów 2017.01.15.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                            od        14.  –  22. 01.2017 r.
****************************************************************************
Sobota          –  g. 18.00 + Weronika /10r/, Czesław Dudek i zm. z rodz. Frąszczaków i Fajklów
 14.01.              
*****************************************************************************
Niedziela      –  g.7.15 + Zygmunt Stasiak
 15.01.                8.45  + Marianna Dąbrowska
                         10.30 + Kazimierz /38r/, Jadwiga Mieliccy, zm. z rodz. Mielickich,               
                                      Cieślikowskich i Godziszów
                         12.00    Za parafian
                         15.30 + Jan Brodala /3r/ i z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
*****************************************************************************
Poniedziałek  –  g.7.00  1. + Maria Biadała
      16.01.                      2. + Jan Wyrwas
*****************************************************************************
Wtorek          –  g. 7.00  1. + Felicja Jankowska
17.01.                            2. + Helena Prokop
*****************************************************************************
Środa            –  g.7.00   1. + Ludwik Sienkiewicz
18.01.                           2. + Grzegorz Woźniak
*****************************************************************************
Czwartek      –  g.7.00   1. + Stanisław Wawrzyniak
  19.01.                         2. + Mirosław Hęciak
*****************************************************************************
Piątek           –  g.7.00   1. + Józef Kaik
20.01.                           2. + Melania Warząska
*****************************************************************************
Sobota         –  g.7.00 + Kazimiera Gajda
 21.01.             18.00 + Elżbieta Strączkowska /2r/
*****************************************************************************
Niedziela    –  g.7.15 + Jadwiga /14r/,Antoni Garbarczyk, Eugeniusz Drogosz
  22.01.             8.45   Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą dla
                                   Zbigniewa i Janiny z ok. 40 r. ślubu i zm. rodziców i dziadków z obu stron
                       10.30 + Marian /24r/, Stanisław Zelmer i z prośbą o zdrowie w rodzinie
                       12.00    Za parafian
                       15.30 + Roman, Lech Synoradzcy i zm. z rodziny
*****************************************************************************

 

 

                                                                                           Ks. Henryk Hołoś

                                                                                                      proboszcz