Intencje mszalne

 
                                                                                      Odolanów 2014.11 23.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                                  od   22. – 30.  11.2014 r
***************************************************************************
Sobota         -  g.7.00 + Władysława Wnuk
 22.11.              18.00  Jan /9r/, Stefania Pacyna i z prośbą o zdrowie w rodzinie
***************************************************************************
Niedziela  -  g.7.15 + Salomea, Tadeusz Barczak / z ok. imienin/
  23.11.                8.45 + Janina, Maria, Józef  Nych
                         10.30  + Paweł Pieprzka /8r/, Alojzy Kryś
                        12.00      Za parafian
                        15.30   + Maria, Stefan Lis
***************************************************************************
Poniedziałek  -  g.7.00 + Irena Brodala
   24.11.                      18.00   Z podz. za debr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę
                                                 Bożą w rodzinie
****************************************************************************
Wtorek          -  g.7.00 + Cecylia Setecka
 25.11.                    18.00 + Stefania /21r/, Leon /24r/ Wewior, i zm. rodziców 
                                              z obu stron
****************************************************************************
Środa            -  g.7.00 + Franciszek Mus
26.11.                18.00  1. + Kazimierz Joks /1r/, i zm. rodziców z obu stron
                                     2. + Franciszek Paduch /r/
                                     3. + Karolina /19r/, Jan, Pelagia Frąk
                                     4. + Leonard Lepczyński /1r/
****************************************************************************
Czwartek      -  g.7.00 + Henryk Maciejewski
   27.11.              18.00 + Władysław /25r/, Cecylia Seteccy
****************************************************************************
Piątek           -  g.7.00 + Kazimierz Grzeszczyk
28.11.                18.00 + Kazimierz Kryjom i zm. rodziców
****************************************************************************
Sobota         -  g.7.00 + Władysław Surma
 29.11.              18.00 + Bernard /13r./, Helena Biegańscy i zm. rodziców
                                        z obu stron
*****************************************************************************
Niedziela I Adwentu
  30.11.       -  g.7.15 + Bolesław Pokora /25r/,i zm. z rodz. Pokorów, Pelagia,
                                     Jan Henglewicz. Anna Franciszek Bugała
                        8.45 + Jan Mielcarek /16r/, Wiktoria, Jan, Stanisław Janoś
                       10.30 + Ks. Marian Osiecki, Katarzyna, Władysław, Józef Zawidzcy,
                                     Aniela /25r/, Antoni, Andrzej Karbowscy
                       12.00    W int. członków Akcji Katolickiej naszej parafii
                       15.30 + Helena, Stanisław Adamczak i zm. rodziców z obu stron
*****************************************************************************

 

 

 
                                                         Ks. Henryk Hołoś 
                                                                        proboszcz

                                                                                                                                                                                                         

 
                                                   
 

 

                                                                           

 

 

                                                                                                

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.