Intencje mszalne

                                                                                                       Odolanów 2020.05.24.                                             
                         I N T E N C J E                M S Z A L N E                                                 

                                           od 23. - 31.05. 2020 r.
*********************************************************************************************
Sobota         -  g. 18.00 + Jadwiga, Franciszek Śmigiel, Maria, Mieczysław, 
 23.05.                 Lech Kowalewicz, i zm. rodziców z obu stron
********************************************************************************
NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
24.05.        - 7.15  Z podz. Panu Bogu za 47 lat kapłaństwa, z prośbą o dalsze
                 błog. i opiekę Bożą w codziennej pracy duszpasterskiej
                      8.45  W int. czł. Roży p.w. NMP Wspomożenia Wiernych, dla żyjących
                 o błog. i opiekę  Bożą w codziennym życiu, a dla zm. o wieczny
                 pokój
                   10.30 + Bogdan Mielecki, zm. z rodz. Dutków i Brzezichów i o zdrowie
                 i błog. Boże w rodzinie
                   12.00    Za parafian
                   15.30 + Kazimiera /5r/, Władysław Surma i zm. rodziców z bu stron
********************************************************************************
Poniedziałek  -  g.7.00 + Maria Deresińska
    25.05.               18.00 + Franciszek /22r/, Łucja Drobnikowscy i zm. z rodziny
********************************************************************************
Wtorek          -  g.7.00 + Marian Matczak
26.05.                 18.00 + Ks. Roman /r. święceń kapłańskich/ Florian /25r/, 
                       Czesława / z ok. dnia matki/, Sroczyńscy
********************************************************************************
Środa            -  g.7.00 + Jan Mus
27.05.                18.00 + Tadeusz Usarek /2r/, i zm. rodziców z obu stron
********************************************************************************
Czwartek     -  g.7.00 + Jan Lis
 28.05.              18.00 + Józef Wiśniewski /3r/, zm. rodziców z obu stron 
                       i zm. z rodziny
********************************************************************************
Piątek          -  g.7.00 + Stanisław Wróbel
29.05.               18.00 + Marianna Galer
********************************************************************************
Sobota         -  g.7.00 + Aniela Zacharczuk /10r/
 30.05.              18.00 + Kazimierz /32r/, Władysława Fikus i zm. rodziców
********************************************************************************
NIEDZIELA  ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
 31.05.        -  g.7.15 + Jadwiga Fabiś, Magdalena, Józef Czysty i zm. z rodziny
                          8.45     W int. czł. Roży p.w. Zesł. Ducha Świętego, dla żyjących
                                        o błog. i opiekę  Bożą w codziennym życiu, a dla 
                    zm. o wieczny pokój
                        10.30   W int. czł. Roży p.w. Nawiedzenia NMP, dla żyjących o błog. 
                                        i opiekę Bożą w codziennym życiu, a dla zm. o wieczny pokój
                        12.00    Za parafian
                        15.30 + Stanisława, Tadeusz, Maria, Franciszek Dudzińscy
********************************************************************************
                                            Ks. Henryk Hołoś                                                                          
                                                proboszcz