Intencje mszalne

                                                                                       Odolanów 2017.04.23.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                            od         22.  -30.04. 2017 r
*****************************************************************************
 Sobota     –  g. 18.00 + Sylwester /2r/, Jan, Stefania Zawidzcy, Józef Płókarz

 22.04.         
*****************************************************************************
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
 23.04.     –  g.7.15 + Stanisław, Helena, Aleksandra, Marian Adamczak, Teodora, Marian
                                  Grzmil
                      8.45     W int. czł. Róży p.w. Św. Wojciecha, dla żyjących o błog. i opiekę Bożą
                                   w  codziennym  życiu, a dla zmarłych o wieczny pokój
                   10.30 + Walenty/32r/, Jadwiga Włodarek, i zm. rodziców
                   12.00     Za parafian
                   15.30 + Jerzy / z ok. imienin/, Andrzej, Janina Klara, Franciszka, Pelagia,
                                 Leon Kołodziej
*****************************************************************************
Poniedziałek  –  g.7.00 + Irena Bolach
   24.04.              18.00 Z podz. za debr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą
                                     w codziennym życiu  dla Joanny z ok. 18. r. urodzin
****************************************************************************
Wtorek          –  g.7.00 + Jan Barczak
25.04.                18.00 + Henryk Maciejewski /3r/, Anna, Władysław Adamczak
****************************************************************************
Środa            –  g.7.00 + Jan Wyrwas
26.04.                18.00 + Halina Libudzic /1r/, Franciszek Mus
****************************************************************************
Czwartek      –  g.7.00 + Helena Prokop
  27.04.               18.00 + Stanisław Bzik, Stanisław, Stefan, Pelagia Kurasz
****************************************************************************
Piątek           –  g.7.00 + Felicja Jankowska
28.04.               18.00  Do P. Jezusa i Matki Bożej z prośbą o zdrowie dla Emilii
                                    i o błog. Boże dla Jakuba z ok. 5 r. urodzin
****************************************************************************
Sobota         –  g.7.00 + Kazimierz Bizan
 29.04.             15.00  – ślubna Pawelec – Kmiecińska
                        18.00   Z podz. za debr. łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
****************************************************************************
Niedziela III Wielkanocna
 30.04.         –  g.7.15 + Marianna /7r/, Czesław Rogalińscy, Halina Kulas
                          8.45 + Salomea Barczak /9r./, i zm. z rodziny
                        10.30 + Józef  Kociński /30r/, Franciszek, Pelagia, Franciszek,
                                     Władysław Sobczak
                        12.00  Msza św. dziękczynna za 20 lat posługi duszpasterskiej w tut. parafii
                        15.30 + Wojciech / z ok. imienin/, Jadwiga Krzekowscy
****************************************************************************

                                                                                       Ks. Henryk Hołoś

                                                                                                      proboszcz