Intencje mszalne

                                                                                       Odolanów 2019.02.17.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                               od     16.02. – 24.02 . 2019 r.
 ********************************************************************************
Sobota         –  g. 18.00 + Marianna /15r/,Władysław /20r/ Piętak, i zm. z rodz. Woźniaków
16.02.                               i z prośbą o zdrowie w rodzinie
********************************************************************************
Niedziela     –  g.7.15 + Daniel Strączkowski /10r/,Helena, Stanisław, Mieczysława, Stefan,
   17.02.                         Piotr Kycia
                           8.45 + Ks. Roman /12r/ Czesława /10r/ Sroczyńscy
                         10.30 + Wacław /9r/, Helena, Jan Topolan, Magdalena, Wacław Mielcarek,
                                       Maria, Sylwester Fabiś i o zdrowie w rodzinie
                         12.00    W int. rocznych dzieci urodzonych w I kwartale ub. roku.
                         15.30 + Maria, Stefan Lis
********************************************************************************
Poniedziałek  –  g.7.00 + Grzegorz Woźniak /3r/, Jan Stach /26r/,Anna, Czesław Chmieleccy
    18.02.              18.00 + Marta, Kazimierz Maciejewscy i zm. z rodziny
********************************************************************************
Wtorek          –  g.7.00 + Monika Zellmer
19.02.                 18.00 + Alfons, Helena Maciejewscy i zm. z rodziny
********************************************************************************
Środa            –  g.7.00 + Czesław Niełacny
20.02.                 18.00  1. + Weronika Staroń /8r/ i zm. z rodziny
                                      2. + Franciszek Michałowski /5r/, i zm. rodziców z obu stron
                                      3. + Marianna, Roman Namysł i zm. rodziców z obu stron
                                      4. + Józef Głodek /4r/, Edmund /14r/, Anna, Alina Warząska
                                             i zm. rodziców z obu stron
                                      5. + Janina /10r/, Jozef Rudowicz, Aleksander Zawidzki,
                                             Regina Kurzawa i zm. z rodziny
                                      6. + Marian Cierpka /9r/, Tadeusz Gabryjel,  i zm. z rodziny
                                      7. + Hieronim Mielcarek, Hieronim Pohl i z prośbą o zdrowie
                                      8. + Stanisław Czubak
********************************************************************************
Czwartek      –  g.7.00 + Zbigniew Kostuś
  21.02.               18.00 + Bronisława Gościniak
********************************************************************************
Piątek           –  g.7.00 + Janina Kryś
22.02.                18.00 Z podz. za debr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą codziennym
                                   życiu dla Zuzanny z ok. 18 r. urodzin i za zm. jej dziadków
********************************************************************************
Sobota          –  g.7.00 + Halina /1r/, Mirosław Brzezicha, Jadwiga, Józef Rospęk i zm. z rodziny
 23.02.               15.00  –  ślubna
                          18.00 +  Wojciech Grobarek /2r/
********************************************************************************
Niedziela     –  g.7.15 + Monika Kurek /1r/
  24.02.               8.45 + Władysław Talaga /5r/ i zm. rodziców
                         10.30 + Jadwiga Rospęk /11r/, i zm. z rodziny
                         12.00    Za parafian
                         15.30 + Felicja /1r/, Stanisław, Stanisław Bieganek, Jan, Krzysztof Galbierczyk
********************************************************************************

     

 

                                                                              Ks. Henryk Hołoś

                                                                                          proboszcz