Intencje mszalne

 
                                                                                      Odolanów 2014.08.17.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
 
                                                   od 16.08 – 24.08.2014 r
***************************************************************************
Sobota   -  g.18.30     W int. czł. Róży p.w. Św. Rocha, dla żyjących o błog. i opiekę
16.08.                               Bożą w codziennym życiu, a dla zmarłych o wieczny pokój
 ***************************************************************************
Niedziela  -  g.7.15 + Antonina, Andrzej, Jan, Wiesław Sroka, Maria Kupczyk,
  17.08.                               Józef Sówka  Maria, Ryszard Górscy
                              9.00 + Henryk /r/,Pelagia Frąk, Weronika, Henryk Piekiełek
                            11.00    W int. rocznych dzieci urodzonych w III kwartale ub. roku.
                           15.30     + Maria Biadała
***************************************************************************
Poniedziałek  -  g.18.30 + Roch Wasiela / z ok. imienin i urodzin/,i o zdrowie
   18.08.                                         w rodzinie
 
***************************************************************************
Wtorek           -  g.7.00 + Irena Szkudlarz /3r i z ok. imienin/
19.08.
***************************************************************************
Środa             -  g.18.30  1. Z podz. za debr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą
20.08.                                       codziennym życiu i w rodzinie dla Zbigniewa i Alicji
                                                     z  ok. 25 r.      ślubu.  
                                               2.  Z podz. za debr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę
                                                     Bożą w   codziennym życiu i w rodzinie dla Krzysztofa
                                                    i Doroty z  ok. 25 r.     ślubu.
                                             3.  Do Pana Jezusa i Matki Bożej z prośbą o zdrowie dla
                                                  Heleny
                                             4. + Czesław Dolata
                                             5. + Kazimierz Grzejdziak /7r/, i zm. z rodz. Grzejdziaków
                                                      i Krysiaków
***************************************************************************
Czwartek       -  g.7.00 + Mieczysław Kryjom
 21.08.
***************************************************************************
Piątek            -  g.18.30 + Stanisław Galer /20r/, i zm. z rodziny z obu stron
22.08.
***************************************************************************
Sobota          -  g.18.30 + Stanisław, Marianna, Florian Kurasz
 23.08.
***************************************************************************
Niedziela      -  g.7.15   Z podz. za debr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą w 
24.08.                                  codziennym życiu dla Adriana i za zm. dziadków
                                                Tadeusza i Helenę
                            9.00 + Patrycja Barczak / z ok. imienin/ i zm. dziadków
                          11.00  + Jerzy Klara
                          15.30 + Jan Sieraczek i zm. rodziców z obu stron
***************************************************************************

                                                                             Ks. Henryk Hołoś 

                                                                                           proboszcz

                                                                                                                                                                                                         

 
                                                   
 

 

                                                                           

 

 

                                                                                                

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.