Intencje mszalne

                                                                                       Odolanów 2018.12.16.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                               od    15.  –  23. 12. 2018 r.
 ********************************************************************************
Sobota       –  g. 18.00 + Bronisław Płonka /9r/, Maria, Robert Rychlik i z prośbą o zdrowie
 15.12.                           w rodzinie
*********************************************************************************
Niedziela III Adwentu  – REKOLEKCJE ADWENTOWE
  16.12.      –  g. 7.15 + Kazimiera Michałowska
                         8.45 + Janina, Leon, Zdzisława Staniewscy
                       10.30 + Anna, Cecylia, Feliks, Zenon Kołodziej, Stanisława, Sylwester Cieślińscy
                       12.00    Za parafian
                       15.30 + Alfons Deresiński /13r/ i z prośbą o zdrowie
*********************************************************************************
Poniedziałek  –  g.9.00 + Edward Werszko
   17.12.               16.00 + Zbigniew Kostuś
                            17.30 + Felicja /2r/, Franciszek /6r/, Mirosław /9r/ Jankowscy,
                                         Bronisława Wasiela,  Karolina Hęćka
*********************************************************************************
Wtorek          –  g.9.00 +Janina Kryś
18.12.                 16.00 + Tadeusz Goliński i zm. z rodziny
                           17.30 + Gertruda, Czesław, Ewa Dułaj
*********************************************************************************
Środa            –  g.9.00 +Józef Maciejewski
19.12.                 16.00 + Czesław /1r/, Czesława Niełacni, zm. rodziców z obu stron i zm. z rodz.
                                       Ostrowskich  i Prokopów                  
                           17.30 + Teodor, Stanisław Spławscy
*********************************************************************************
Czwartek     –  g.7.00 + Felicja Szymczak
  20.12.              18.00 + Stefania Kycia /20r/
*********************************************************************************
Piątek          –  g.7.00 + Józef Grek
21.12.               18.00 + Halina /1r/, Władysław Sikora
*********************************************************************************
Sobota         –  g.7.00 + Janina Wasiela
 22.12.              18.00 + Bronisława, Stefan, Kazimierz Gościniak
*********************************************************************************
Niedziela IV Adwentu
 23.12.          –  g.7.15 + Maria, Stanisław Borowiak i zm. rodziców z obu stron
                           8.45 + Władysława /14r/,Czesław Szkudlarz i zm. z rodziny
                         10.30 + Antoni, Józef  Nowak i zm. z rodziny
                         12.00    Za parafian
                         15.30 + Czesław /7r/, Jan, Stanisława, Joanna Pytlik, Stefania, Kazimierz Śmigiel
                                      i zm. z rodziny
*********************************************************************************

 

                                                                              Ks. Henryk Hołoś

                                                                                          proboszcz