Intencje mszalne

                                                                                      Odolanów 2015.01. 25.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                            od   24.01 – 01.02.2015 r
*****************************************************************************
Sobota – g. 18.00 Z podz. za odebr. łaski z prośba o dalsze błog. i opiekę Bożą w
24.01.                    codziennym życiu i w rodzinie z ok. 55 r. ślubu Jana i Salomei
*****************************************************************************
Niedziela - g.7.15 + Józef Marcinczak /5r/, i zm. z rodz. Marcinczaków
25.01.            8.45 + Czesława, Edward Król, zm. rodziców z obu stron, Anna,
                                    Stefan Kapczyńscy, Józef Zawidzki
                    10.30 + Józef Sikora /21r/, i zm. z rodz. Sikorów i Marców
                    12.00     Za parafian
                    15.30 + Roman, Lech Synoradzcy i zm. z rodziny
*****************************************************************************
Poniedziałek – g.18.00 + Alfons Maciejewski
26.01.l
*****************************************************************************
Wtorek - g.18.00 + Franciszek Mus
27.01.
*****************************************************************************
Środa – g.18.00 1. Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą i
28.01.                      Aniołów Strożów dla Maji z ok. 1 r. urodzin
.                           .2. + Jadwiga Ruda /1r/ i zm. rodziców
.                             . 3. + Elżbieta Strączkowska / od XI Róży Matek/
*****************************************************************************
Czwartek – g.18.00 + Ewald Wnuk
29.01.
*****************************************************************************
Piątek – g.18.00 + Władysław Adamczak, zm. rodziców z obu stron, Małgorzata
30.01.                       Szczepaniak
*****************************************************************************
Sobota – g. 15.00 –   ślubna Dera – Szewczyk
31.01.          18.00 + Rajmund Siwczyński /4r/,Jan Łyczywek /6r/
*****************************************************************************
Niedziela – g.7.15 + Czesław Głodek /10r/, i zm. rodziców z obu stron
01.02.           8.45 + Feliks Janik /20r/,Antoni Prusiewicz /45r/ i zm. z rodz.
                                   Janikow i Prusiewiczów
                     10.30 + Ks. Józef Dymała /6r/,Ks. Marian Mroczek zm. rodziców,
                                    i z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
                      12.00    Za parafian
                       15.30 + Kazimiera, Stanisław Mertka i zm. rodziców
*****************************************************************************

 

                                    Ks. Henryk Hołoś

                                                                   proboszcz

                                                                                                                                                                                                         

 
                                                   
 

 

                                                                           

 

 

                                                                                                

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Możliwość komentowania jest wyłączona.