Intencje mszalne

                                                                                       Odolanów 2016.02. 07.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                       od   06.02. – 14.02.2016 r.
*************************************************************************
Sobota    –  g.7.00 + Maria Zielezińska
06.02.          18.00 + Jan Maleszka
***************************************************************************
Niedziela – g. 7.15 + Mieczysław Kryjom /2r/ i zm. rodziców
   07.02.          8.45 + Władysław Talaga /2r/, i zm. rodziców
                     10.30 + Kazimiera, Stanisław Mertka i zm. rodziców
                     12.00   Za parafian
                     15.30 + Błażej, Ludwika Nowak i zm. z rodziny
***************************************************************************
 
Poniedziałek  –  g.7.00 + Mirosław Hęciak
   08.02.               18.00 + Helena Szweda /1r/
***************************************************************************
Wtorek          –  g.7.00 + Jan Harych
09.02.                18.00 + Maria, Jan Jasik, Cecylia, Władysław Rybak, Jadwiga Cebulska
***************************************************************************
ŚRODA POPIELCOWA
   10.02.        –  g. 9.00 + Weronika Staroń /5r/ i zm. z rodziny
                          11.00 + Bogdan Hyżyk, Pelagia /16r/, Józef Dymała i zm. z rodziny
                          16.00   Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą,
                                      miłość  i zdrowie w rodzinie
                          18.00 + Tadeusz Galer /14r/, zm. rodziców z obu stron + Andrzej Galer
***************************************************************************
Czwartek  –  g.7.00 + Roman Wasiela /19r/, i zm. z rodz. Wasielów
  11.02.           9.00   W int. chorych parafii
                     18.00  W int. czł. Róży p.w. M.B. z Lourdes dla żyjących o błog. i opiekę Bożą  
                                 w codziennym życiu a dla zm. o wieczny pokój
***************************************************************************
Piątek       –  g.7.00 + Leonard Krenc
12.02.           18.00+ Edmund, Pelagia  Duczmal i zm. ich rodziców
***************************************************************************
Sobota  –  g.7.00 + Marianna Dąbrowska
 13.02.      16.00 Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. zdrowie i opiekę Bożą                  
                           w rodzinie dla Józefa i Janiny z ok. 55 r. ślubu
                 18.00 + Jan /4r/, Jadwiga Hęćka
***************************************************************************
Niedziela I W. Postu
 14.02.   –  g.7.15 + Daniel Strączkowski /7r/,Helena, Stanisław, Stefan, Piotr, Mieczysława 
                                Kycia
                    8.45 + Zofia, Józef Adamczak i zm. rodziców z obu stron
                  10.30 + Helena, Piotr Adamczak, Agnieszka, Franciszek Siekierka
                  12.00    Za parafian
                  15.00    GORZKIE ŻALE  –  + Maria, Stefan Lis
***************************************************************************

 

                                                      Ks. Henryk Hołoś
                                                                   proboszcz