Intencje mszalne

                                                                                       Odolanów 2016.12.04 .
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                            od       03. – 11. 12. 2016 r.
****************************************************************************
Sobota         – g. 18.00 + Alfons Deresiński i zm. rodziców z obu stron
 03.12.            
****************************************************************************
Niedziela II Adwentu – ODPUST KU CZCI ŚW. BARBARY
  04.12.         –        g.7.15 + Wiesław Adamczak
                               8.45  W int. czł. Róży p.w. Św. Barbary, dla żyjących o błog. i opiekę Bożą
                                         w codziennym  życiu, a dla zm. o wieczny pokój
                             10.30 + Jan Mielcarek /18r/, Wiktoria, Jan, Stanisław Janoś
                            12.00 – SUMA  –  ZA PARAFIAN
                            15.30 + Stanisław, Teodor Spławscy i zm. z rodziny
****************************************************************************
Poniedziałek  –  g.7.00  W int. górników Kopalni Tarchały Wlk.  dla żyjących o wstawiennictwo
05.12.                              Św. Barbary  i błog. Boże  w pracy, codziennym życiu i w rodzinach,
                                       a  dla zm. o wieczny pokój
                           18.00 + Józef  Wawrzynowicz /5r/
****************************************************************************
Wtorek          –  g.7.00 + Krzysztof Galbierczyk
06.12.                 18.00 + Bolesława /9r/, Kazimierz Śmigiel
****************************************************************************
Środa            –  g.7.00 + Wanda Strassburger
07.09.               18.00  1. + Maria Pokora
                                    2. + Maria Kwiatkowska
                                    3. + Karolina /21r/, Pelagia, Jan Frąk, Edmund Szpajda
                                    4. + Marek Mazur
                                    5. Zm. z rodz. Dudzińskich
                                    6. + Jadwiga, Anna, Marian Stodolni, Jozef Grobarek,
                                           Piotr Mazurkiewicz
                                    7. + Kazimiera /3r/, Czesław, Wiesław Adamczak
                                    8. + Barbara / z ok. imienin/, Józef Dymała
                                        9. + Czesław Zimniak
                                       10. + Marianna Galbierczyk i zm. z rodziny
**************************************************************************
Czwartek    –  UR. NIEPOKALANEGO  POCZĘCIA NMP
 08.12.         g.9.00 + Bolesław, Maria, Władysław Kucharek, zm. rodziców Jędrzejewskich
                                  i Kucharków, Cecylia, Ludwik Fluder, Krzysztof Galbierczyk
                     11.00 + Wacław Świtała /6r/
                     16.00 + O. Marian Dolata
                     18.00 + Halina Libudzic
**************************************************************************
Piątek       –  g.7.00 + Dionizy Strzelecki
09.12.           18.00 + Stanisław, Wiktoria, Stanisław Skowronek, Jozef, Marianna Rychlik
                                  i zm. z rodziny, Stanisław, Helena Rudowicz
**************************************************************************
Sobota      –  g.7.00 + Tadeusz Poprawa
 10.12.          18.00 + Cecylia, Jan Pinkowscy
**************************************************************************
Niedziela III Adwentu  –  REKOLEKCJE
 11.12.     –  g.7.15 + Lucja Maciejewska i zm. z rodziny, Cecylia Furmanek, Halina Sójka,
                                 Marzena Pauś
                      8.45 + Gertruda, Czesław Dułaj i zm. rodziców z obu stron
                    10.30 + Ks. Marian Osiecki, Katarzyna, Władysław Zawidzcy, Aniela, Antoni,
                    12.00    Za parafian
                    15.30 + Agnieszka Krakowska /14r/, i zm. z rodz. Krakowskich i Jędrzejaków
**************************************************************************

 

 

   

                                                                                            Ks. Henryk Hołoś
                                                                                                      proboszcz