Intencje mszalne

                                                                                       Odolanów 2017.08.20.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                            od       19. – 27. 08.2017 r
*****************************************************************************
Sobota         –  g. 18.30 + Łukasz Włodarski (15r.) i zm. z rodziny
19.08.                             
*****************************************************************************
Niedziela    –  g.7.15 + Łucja Matczak
 20.08.              9.00  + Henryk (r), Pelagia Frąk, Weronika, Henryk Piekiełek              
                         11.00   Za parafian
                         15.30 + Z ok. 40r. ślubu Henryka i Zofii
*****************************************************************************
Poniedziałek  –  g.18.30 + Józef, Wiktoria Urban i zm. rodziców z obu stron
 21.08.                       
*****************************************************************************
Wtorek          –  g.7.00 + Stanisław Dolata (3r.), i zm. rodziców z obu stron i o zdrowie              
22.08.                              i Boże  błogosł.  w rodzinie
*****************************************************************************
Środa            –  g.18.30  1)+ Jan Detka (3r)
23.08.                              2)+ Kazimierz Janoś (od II R.M)
                                       3)+ Elżbieta Furmanek z ok. ur.
                                      4)+ Michał Łyczywek, Helena, Felicjan, Janina, Wiesław Wichtowscy
                                      5)+ Hieronim (50r.), Wojciech(28r.) Rezulak i zm. z rodziny Rezulaków
                                            Jurków, Zdzisław Barczak
                                     6)+ Jan, Jadwiga Ławniczak, Edward Datte
                                    7)+ Józef (17r.), Eleonora (5r.), Józef Bukowscy; Wanda  i zm. z rodz.
                                           Cemplów  i o zdrowie i Boże błogosł. w rodzinie.
                                    8)+ Józef, Genowefa Szzkudlarz, Maria Cieśla i zm. z rodziny
                                    9)+ Kazimierz Grzejdziak (10r)  
*****************************************************************************
Czwartek     –  g.7.00 + Zygmunt (6r.), Danuta, Helena, Urszula Jamry, zm. rodziców z obu
24.08.                              stron i o zdrowie w rodzinie 
*****************************************************************************
Piątek          –  g.18.30 + Danuta Albrecht, Anna, Józef Szewczyk i o zdrowie w rodzinie 
25.08.             
*****************************************************************************
Sobota          –  g. 16.00 – ślubna – Małuszek – Bzodek
 26.08.         –   g. 18.30   W int. Róży (MB.Cz.)
*****************************************************************************
Niedziela     –  g.7.15+ Wiesława Jurek z ok. ur; o błogosł. Boże dla dzieci i ich rodzin oraz o
27.08.                           dary Ducha Św. dla wnuków z okazji nadchodzącego roku szkolnym           
                            9.00+ Patrycja Barczak ( z ok. im.) i zm. jej dziadków                         
                          11.00  Za parafian
                          15.30 + Krzysztof Galbierczyk (1r)
*****************************************************************************

                                                                                       Ks. Henryk Hołoś

                                                                                                      proboszcz