Intencje mszalne

                                                                                       Odolanów 2017.08.19.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                            od       18.  –  26. 08. 2018r.
*****************************************************************************
Sobota           –  g. 18.00 + ŁukaszWłodarski
18.08.
*****************************************************************************
Niedziela          –  g.7.15 + Jan Wewior, Roch Wasiela i zmarłych z rodziny , i o błog. Boże
19.08                                  w rodzinie.

                                 9.00 + Henryk /r/, Pelagia Frąk, Weronika, Henryk Piekiełek
                              11.00 W int. rocznych dzieci urodzonych w III kwartale ub. roku.
                               15.30 + Marian /6r/,Józef, Pelagia Dymała

                             
*****************************************************************************

Poniedziałek  –  g.18.00+ Bolesław Namysł(z ok. im.) i zm. rodziców z obu stron
 20.08.                                    

*****************************************************************************
Wtorek          –  g.7.00 + Stanisław Dolata (4r.) i zm. rodziców z obu stron oraz zdrowie
21.08.                              w rodzinie.
*****************************************************************************
Środa        –  g.18.00 1.+ Andrzej Dymała    
22.08.                         2.+ Stanisław, Stefania, Franciszek Szymanowscy
                                    3.+ Józef Zieleziński i zm. rodziców z obu stron
                                  4.+ Stanisław, Henryk, Stanisław, Zofia Wojciechowscy, Marianna,

                                        Leon Łyczywek
                                    5.+ Hieronim, Wojciech Rezulak i zm. z rodz. Rezulaków, Jurków,

                                         Zdzisław Barczak
                                  6.+ Czesław (20r.), Wiesław, Marek Zawadzcy, Dorota Andrzejewska,

                                       Anna Stybaniewicz
                                  7.+ Józef Wasiela(18r.), Eleonora, Józef Bukowscy, zm. z rodz. Cemplów

                                        i Wasielów  i o zdrowie i błogosł. Boże w rodzinie.
                                  8.+ Kazimierz Grzejdziak (11r.) i zm. z rodziny.
                                  9.    Z ok. 95r. ur. Mariana i + Łucja Matczak.
                               10. + Józefa, Stefan Wróbel, Zofia, Józef, Hieronim Adamczak, Ludwik

                                        Sienkiewicz
                               11.+ Kazimierz (20r.), Helena (19r.), Wacław i Stefan Brodala
                               12.   O powrót do zdrowia dla Szymona i Pawła i o pokój serca

                                      dla Patryka.                        
******************************************************************************

Czwartek     –  g.7.00 + Anna, Stanisław, Władysława Grześczyk, Bronisława, Czesław Fikus,
23.08.                              Tadeusz Prokop.      
******************************************************************************
Piątek          –  g. 18.00 + Danuta Albrecht i zm. rodziców.
24.08.         
******************************************************************************
Sobota          –  g.15.00 – ślubna: Filipczak – Sabatowska
 25.08.               18.00 + Sławomir Graczyk, Henryk Lis, zm. rodziców z obu stron,

                                       Tadeusz  Opłotny, Marian Dolatka                                                                                                                                                                  
******************************************************************************
Niedziela     – g.7.15+ Patrycja Barczak (z ok. im.) i zm. dziadków
26.08.                9.00 + W int. Róży Matki Bożej Częstochowskiej, dla żyjących o Boże 

                                     błogosławieństwo i opiekę Bożą w codziennym życiu , a dla zm.
                                    o wieczny pokój                                       
                       11.00    Za parafian

                      15.30 + Józef, Zofia Zawadzcy, Elżbieta Furmanek, Wojciech Grobarek ******************************************************************************

 

                                                                                       Ks. Henryk Hołoś

                                                                                                      proboszcz