Intencje mszalne

                                                                                       Odolanów 2017.02.19.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                            od         18.  –  26. 02.2017 r.
****************************************************************************
Sobota        –  g. 18.00 + Marta, Kazimierz, Stanisław Maciejewscy i zm. z rodziny
 18.02.            
*****************************************************************************
Niedziela   –  g.7.15 + Edmund, Pelagia Duczmal i zm. ich rodziców
  19.02.             8.45 + Jadwiga Rospęk /9r/, i zm. z rodziny
                       10.30 + Helena, Władysław, Józef, Irena Kubiak i zm. z rodz. Kubiaków,
                                     Jan, Maria Barczak i zm. z rodz. Barczaków
                       12.00    W int. rocznych dzieci urodzonych w I kwartale ub. roku
                       15.30 + Ignacy /20r/, Franciszka /26r/, Krzysztof Galbierczyk
*****************************************************************************
Poniedziałek  –  g.7.00 + Franciszek Michałowski /3r/, i zm. rodziców z obu stron
   20.02.              18.00 + Józef /35r/, Helena /5r/ Fluder
*****************************************************************************
Wtorek          –  g.7.00  + Teresa Kupczyk
21.02.                18.00 + Kazimierz Sztukowski /10r/, zm. rodziców z obu stron i zm. z rodziny
*****************************************************************************
Środa            –  g.7.00 + Maria Pokora
22.02.                18.00 + Grzegorz Woźniak /1r/, i o błog. Boże w rodzinie
*****************************************************************************
Czwartek     –  g.7.00 + Marta Grzeszczyk /2r/, i zm. rodziców
  23.02.            14.00  – ślubna Biadała – Szewcszyk
                        18.00 + Alfons Maciejewski //7r/, i zm. z rodziny
*****************************************************************************
Piątek          –  g.7.00 + Jadwiga Płóciennik
24.02.              18.00 + Czesław Matuszak /10r/
*****************************************************************************
Sobota        –  g.7.00 + Maria /16r/,Florian Rospęk, zm. rodziców z obu stron,
 25.02.                          Czesław Kmieciński
                       18.00 Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą w codziennym 
                                  życiu i w rodzinie dla Leszka i Ireny z ok. 25r. ślubu
*****************************************************************************
Niedziela  –  g.7.15 + Kazimiera /28r/,Stanisław /20r/ Mertka i zm. rodziców z obu stron
 26.02.            8.45 + Jerzy Klara /3r/
                     10.30 + Mirosław Brzezicha i zm. z rodziny
                     12.00     Za parafian
                     15.30 + Maria, Stefan Lis
*****************************************************************************

               

 

 

                                                                                           Ks. Henryk Hołoś

                                                                                                      proboszcz