Intencje mszalne

                                                                                       Odolanów 2017.04.15.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                            od      14. – 22.04.  2018r.
*****************************************************************************
 
Sobota  –  g. 18.00 + Anna, Józef Pawlak, Władysław Kupczyk
 14.04.      
*****************************************************************************
Niedziela  –  g.7.15 + Stanisław Bzik /15r/,Stanisław, Stefan, Pelagia Kurasz
  15.04.            8.45 + Patrycja Barczak /6r/
                      10.30 + Sylwester Galbierczyk
                      12.00    Za parafian
                      15.30 + Tadeusz Szkudlarz /2r/
*****************************************************************************
Poniedziałek  –  g.7.00 + Henryk Szkudlarz
    16.04.               18.00   Z podz. za debr. łaski, z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą
                                         w codziennym  życiu i w rodzinie dla Władysława i Ireny
                                         z ok. 57 r. ślubu i za zm. Dorotą Barczak /7r/, Wojciech  Grobarek
******************************************************************************
Wtorek        –  g.7.00 + Jan Galbierczyk
 17.04.              18.00 + Bernard /1r/, Anna Wojtaszek, zm. z obu stron i z prośbą o zdrowie
******************************************************************************
Środa          –  g.7.00 + Barbara Nowaczyk
18.04.               18.00   1. + Kazimiera Wala /6r/,i zm. rodziców z obu stron
                                     2. + Kazimierz Urbański
                                     3. + Janina Kecz /od II Róży Matek/
                                     4. + Jadwiga, Leon Ruda, zm. rodziców z obu stron, Maria Wala
                                     5. + Ewa, Robert Szczurawscy i zm. dziadków z obu stron
                                     6. + Stefania /33r/, Jan, Sylwester Zawidzcy
                                     7. + Ludwik /2r/,Michał, Henryk Sienkiewicz, Hieronim Adamczak
*******************************************************************************
Czwartek   –  g.7.00 + Maria Franc
  19.04.            18.00 + Maria Dolata
*******************************************************************************
Piątek        –  g.7.00    Z podz. za debr. łaski, z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą w codziennym
20.04.                         życiu i w  rodzinie dla Kazimierza i Kazimiery z ok. 50 r. ślubu i zm.
                                  rodziców z obu stron
                       18.00 + Janina, Stanisław Frąk, Elżbieta, Sylwester Śniatała
*******************************************************************************
Sobota      –  g.7.00 + Tadeusz Świtała
  21.04.          18.00 + Marian Wojnowski /7r/, i zm. z rodziny
*******************************************************************************
Niedziela  –  g.7.15 + Henryk Maciejewski /4r/, i zm. z rodz. Maciejewskich
  22.04.            8.45 + Helena, Stanisław, Aleksandra, Marian Adamczak, Alicja Olek
                      10.30 + Józef Kociński /31r/, Franciszek, Franciszek, Władysław, Pelagia Sobczak
                      12.00    Za parafian
                      15.30 + Jerzy Klara /z ok. imienin/, Franciszka, Pelagia, Leon Kołodziej
********************************************************************************

                                                                                       Ks. Henryk Hołoś

                                                                                                      proboszcz