Intencje mszalne

                                                                                       Odolanów 2017.03.26.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                            od        25. 03.- 02.04.   2017 r.
****************************************************************************
Sobota         –  g. 18.00     W int. członków Róży p.w. Zwiastowania NMP, dla żyjących o błog. i 
25.03.                                opiekę Bożą w codziennym życiu, a dla zm. o wieczny pokój
*****************************************************************************
Niedziela    –  g.7.15 + Grażyna Piętak /7r/, i zm. z rodziny
  26.03.              8.45 + Józef, Maria, Janina  Nych
                        10.30 + Jadwiga /25r/, Jan Matuszak i zm. rodziców
                        12.00    Za parafian
                        15.00  GORZKIE ŻALE – + Józef Wawrzynowicz / z ok. imienin/
*****************************************************************************
Poniedziałek  –  g.7.00 + Czesław Fikus
  27.03.                18.00 + Helena, Marian, Zbigniew Kałążni, Helena Ozgowicz i z prośbą o 
                                         zdrowie w rodzinie
*****************************************************************************
Wtorek          –  g.7.00 + Halina Michalska
 28.03.                18.00 + Marian /1r/, Stanisława /11r/, Roman /17r/, Sylwester, Edward
                                        Zofia Król
*****************************************************************************
Środa            –  g.7.00 + Ewa Harych
29.03.                18.00 + Stanisław Czysty/10r/
*****************************************************************************
Czwartek      –  g.7.00 + Tomasz Komisarek
  30.03.               18.00 + Zbigniew Olszanowski i zm. z rodziny
*****************************************************************************
Piątek           –  g.7.00 + Grzegorz Błaszczyk, Jan, Maria, Teresa, Stefan Uciechowscy
31.03.                16.00 + Helena /6r/, Teodor Jędrzejak i zm. rodziców
                                      DROGA   KRZYŻOWA
*****************************************************************************
Sobota         –  g.7.00 + Hieronim /3r/, Marianna, Bolesław Mielcarek, zm. dziadków
 01.04.                           i z prośbą o z drowie w rodzinie
                        16.00    Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą dla  
                                     wszystkich członków rodzin biorących udział w zjeździe rodzinnym,
                                     a dla zm. o wieczne zbawienie
                        18.00 + Józef /9r/,Grzegorz /5r/,Magdalena Stasiak, Teodora, Zbigniew, 
                                     Kazimierz Nawroccy
*****************************************************************************
Niedziela    –  g.7.15 + Ludwik Sienkiewicz /1r/, Hieronim Adamczak, Józefa, Stefan Wróbel
  02.04.             8.45 + Sylwester /5r/, Jadwiga Fikus
                       10.30    Z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą w 
                                    codziennym życiu dla Janiny z ok. 80 r. urodzin
                       12.00     Za parafian
                       15.00  –  GORZKIE ŻALE – Z podz. za odebr. łaski, z prośba o dalsze błog.
                                                                        i  opiekę Bożą w codziennym życiu dla Kamila i    
                                                                       Oliwi z ok. 18 r. urodzin
*****************************************************************************

 

               

 

 

                                                                                           Ks. Henryk Hołoś

                                                                                                      proboszcz