Intencje mszalne

                                                                                       Odolanów 2016.05. 29.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                            od   28. 05.  – 05.06. 2016 r.
**********************************************************************************
Sobota         –  g. 18.30  W int. mieszk. Gorzyc Małych
  28.05.             
**********************************************************************************
Niedziela     –  g.7.15 + Jadwiga Fabiś, Magdalena , Józef Czysty i zm. z rodz. Zielezińskich
 29.05.                8.45 + Stanisław Wawrzyniak
                         10.30 + Jan /41r/, Jadwiga Matuszak i zm. ich rodziców
                         12.00  W int. czł. Akcjji Katolickiej i Bractwa Nocnej Adoracji
                         15.30  + Dionizy /5r/, Jadwiga, Stanislaw Tomczak, Franciszka, Jan Wasielak
**********************************************************************************
Poniedziałek  –  g.7.00 + Henryk, Marianna, Henryk Wojciechowscy, i zm. rodziców z obu stron
  30.05.                18.30    W intencji mieszkańców Odolanowa Górki
**********************************************************************************
Wtorek          –  g.7.00 W int. czł. Róży p.w. Nawiedzenia NMP, dla żyjących o błog. i 
  31.05.                          opiekę Bożą w  codziennym życiu, a dla zm. o wieczny pokój
                           18.30  W int. mieszkańców Tarchał Wlk.
**********************************************************************************
Środa            –  g.7.00 + Marian Król
01.06.                 18.30  W intencji mieszkańców  Świecy I
**********************************************************************************
Czwartek     –  g.7.00 + Dunia Sabatowska /5r/, i zm. rodziców z obu stron
  02.06.              18.00    W intencji mieszkańców Huty
**********************************************************************************
Piątek          –  g.7.00 + Lucyna /20r/, Tadeusz Bojko
03.06.               15.30 + Edmund Bolach /25r/, i zm. rodziców z obu stron
                         18.30 + Kazimierz /19r/, Bolesława Śmigiel 
**********************************************************************************
Sobota        –  g.7.00   Do P. Jezusa i M. Bożej z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinnie i za 
04.06.                          zm. Maria, Stanisław Borowiak, Walerian Ziętek
                        17.00  Z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. i opiekę w codziennym życiu  
                                    i   w rodzinie dla  Czesława i Barbary z ok. 50 r. ślubu
                        18.30 + Maria, Marian, Kazimierz Żmudzińscy, Bolesław Wyrzykowski
**********************************************************************************
Niedziela   –  g.7.15 + Wiktoria /21r/, Jan, Stanisław Janoś, Jan Mielcarek
  05.06.             8.45 + Kazimierz Janoś 18 r./, Marian Dymała i zm. rodziców
                       10.30 + Kazimierz /9r/, Marian Cellmer, zm. ich rodziców i z prośbą  o 
                                    zdrowie w rodzinie
                       12.00    W int. rocznych dzieci urodzonych w II kwartale ub. roku.
                       15.30  + Zofia, Jan Wczesny
**********************************************************************************
                                                      Ks. Henryk Hołoś
                                                                   proboszcz