Intencje mszalne

                                                                                       Odolanów 2016.06. 26.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                            od   26.06. – 03.07. 2016 r.
**********************************************************************************
Sobota        –  g.18.30    W int. czł. Róży p.w. M.B. Róży Duchownej, dla zyjących o błog. i opiekę
25.06.                           Bożą  w  codziennym życiu, a dla zm. o wieczny pokój
*************************************************************************************
Niedziela   –  g.7.15 + Janina, Jan,Maria, Józef Zielezińscy i o zdrowie w rodzinie
 26.06.            8.45    W int. czł. Róży p.w. M.B.Nieust. Pomocy, dla zyjących o błog. i opiekę Bożą
                                  w codziennym życiu, a dla zm. o wieczny pokój
                    10.30 + Władysław, Helena, Józef, Irena Kubiak, Jan, Maria Barczak i zm. z rodziny
                    12.00    Za parafian
                    15.30 + Stanisław Resler, Jadwiga, Idzi Janoś
                    12.00     Za parafian
                    15.30 + Weronika, Ignacy Płóciennik
**********************************************************************************
 Poniedziałek  –  g.7.00 + Zygmunt Stasiak
   27.06.               18.30 + Magdalena, Sylwester Seteccy, Piotr, Wacław Świtała
**************************************************************************************
Wtorek          –  g.7.00 + Ludwik Sienkiewicz
 28.06.                18.30 + Mieczysław Szczepaniak / z ok. ur./
**************************************************************************************
ŚRODA – UR. ŚW. APP. PIOTRA I PAWŁA  –   ODPUST
 29.06.           –  g.7.00 + Stanisława, Floriana, Franciszek, Józef, Marianna Łebscy, zm. z rodz.
                                        Poddanych, Stanisław Panic
                            9.00  + Alojzy Kryś, Paweł Pieprzka / z ok. imienin/
                          12.00  –  SUMA  ZA PARAFIAN
                          18.00 + Józef Fleischer /30r/, i zm. z rodziny
***************************************************************************************
Czwartek  –  g.7.00 + Halina Libudzic / zok. imienin/ i zm. z rodziny
  30.06.           18.30 + Tadeusz Prokop /25r/, i zm. rodziców z obu stron
***************************************************************************************
Piątek      –  g.7.00 + Tadeusz Szkudlarz
 01.07.           15.30 + Agnieszka, Jan, Józef, Józefa, Stanisław Kurek i zm. z rodz. Borowiaków
                                    i  Wróblów
                      18.30 + Jadwiga /4r/, Jan Hęćka i zm. z rodz. Wiertelaków i Hęćków
***************************************************************************************
Sobota     –  g.7.00 +  Helena /11r/, Wojciech  Brdęk, Anna, Józef Kryjom
02.07.           16.00    Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą w codziennym
                                   życiu  i w rodzinie dla Emila i Zofii z ok. 55 r. ślubu
                     17.00   Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą w codziennym
                                 życiu   i w rodzinie dla Sylwestra i Danuty z ok. 50 r. ślubu
                     18.30 + Stefania /6r/, Edward /14r/ Seteccy i zm. rodziców z obu stron
***************************************************************************************
Niedziela  –  g.7.15  + Stanisław Bzik, Stanisław, Stefan, Pelagia Kurasz
  03.07.            9.00 + Józef Adamczak /1r/
                      11.00   Za parafian
                      15.30 + Maria Kołodziejczyk, Helena, Józef Brzezicha
****************************************************************************************
 

 

                        
                        

      

                                                      Ks. Henryk Hołoś
                                                                   proboszcz