Intencje mszalne

                                                                                       Odolanów 2016.10. 23.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                            od      22.10.  –  30.10. 2016 r.
****************************************************************************
Sobota         –  g. 18.00 + Kazimiera Jurasik /7r/, Teresa Kołodziej /25r/i zm. z rodziny
22.10.               
*****************************************************************************
Niedziela    –  g.7.15 Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą
  23.10.                      w codziennym życiu i w rodzinie dla Roberta i Moniki z ok.
                                  20 r. ślubu
                         8.45 + Zofia, Edward Jurek i zm. z rodziny
                       10.30 + Jadwiga /18r/, Walenty Włodarek, i zm. ich rodziców
                       12.00    Za parafian
                       15.30 + Stefan Krakowski /15r/, i zm. z rodziny
*****************************************************************************
Poniedziałek  –  g.  7.00 + Hieronim Adamczak
     24.10.               18.00  Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą
                                     w codziennym życiu dla Kamila z ok. 18 r. urodzin
***********************************************************************
Wtorek          –  g.7.00 + Urszula Szubert
 25.10.                 18.00 + Leon, Anna, Bogdan Pacyna
***********************************************************************
Środa            –  g.7.00 + Tadeusz Szewczyk
26.10.                 18.00 + Piotr Świtała /10r/
***********************************************************************
Czwartek     –  g.7.00 + Wiesław Adamczak
   27.10.             18.00 + Tadeusz Pawlak/ z ok. imienin/
***********************************************************************
Piątek          –  g. 7.00 + Tadeusz Szkudlarz
28.10.                18.00 + Tadeusz Prokop i zm. rodziców z obu stron
***********************************************************************
Sobota        –  g.7.00 + Józef Szczepaniak
 29.10.             15.00 – ślubna Jędrzejak – Matczak
                        16.00 – ślubna Filipowski – Kałążna
                        18.00 + Helena, Jan Kocik, Antoni, Józef Nowak
***********************************************************************
Niedziela    –  g.7.15 Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą
  30.10.                      w codziennym życiu i w rodzinie dla Stanisława i Marii
                                 z ok. 30 r. ślubu
                          8.45 + Magdalena Stasiak /15r/, i zm. z rodz. Stasiaków i Cieluchów
                        10.30 + Dorota Barczak, Anna, Sylwester, Piotr Wasiela, Jadwiga 
                                     Wojciechowska
                        12.00    Za parafian
                        15.30 + Irena Brodala /2r/, Marianna, Franciszek Dudkiewicz i o zdrowie
                                     i błog. Boże w rodzinie
***********************************************************************

 

   

                                                                                            Ks. Henryk Hołoś
                                                                                                      proboszcz