Intencje mszalne

                                                                                      Odolanów 2015.04. 12.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                               od    11.04. – 19.04. 2015 r.
 ***************************************************************************
Sobota – g. 18.00 + Maria, Władysław Furman
11.04.
*****************************************************************************
Niedziela Miłosierdzia Bożego
12.04. – g.7.15 + Stanisław Bzik /12r/, Stanisław, Stefan, Pelagia Kurasz
.                 8.45 + Patrycja Barczak /3r/
.              10.30     Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę
.                             Bożą w codziennym życiu dla Henryka i Marii z ok. 40 r.
.                             ślubu i za zm. ks. Józef Dymała, Patryk Sówka
.             12.00    Za parafian
.             15.30    Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę
.                           Bożą w  codziennym życiu dla Janiny z ok. 80 r. urodzin
.                           i za zm. męża  Alojzego /7r/
*****************************************************************************
Poniedziałek – g.7.00 + Jadwiga Jurek
13.04.                   18.00 + Helena /2r/, Zygmunt Jamry i zm. rodziców
.                                              z obu stron
*****************************************************************************
Wtorek – g.7.00 + Maria Szkudlarz
14.04.       18.00 + Urszula, Wiesława, Kazimierz, Jan Olejniccy
*****************************************************************************
Środa – g.7.00 + Jan Garlik
15.04.     18.00 + Henryka /17r/, Henryk Prokop i zm. z rodziny
*****************************************************************************
Czwartek – g.7.00 + Cecylia Zawidzka
16.04.            18.00 + Jan, Anna, Jan Stryjak i zm. z rodz. Duczmalów
.                                       i Muchów
*****************************************************************************
Piątek – g.7.00 + Bogdan Hyżyk
17.04.      18.00 + Dorota Barczak /4r/
*****************************************************************************
Sobota – g.7.00 + Stefania /30r/, Jan Zawidzki i o zdrowie w rodzinie
18.04.       16.00 – ślubna Jurasik – Dera
.                  18.00   Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę
.                                Bożą w codziennym życiu dla Andrzeja i Urszuli
.                                z ok. 30 r. ślubu.
*****************************************************************************
Niedziela – g.7.15 + Henryk Maciejewski /1r/, i zm. z rodz. Maciejewskich
19.04.             8.45 + Zygmunt Jura i zm. rodziców
                       10.30 + Walenty /30r/, Jadwiga Włodarek i zm. ich rodziców
                       12.00    Za parafian
                       15.30 + Marian Wojnowski /4r/
*****************************************************************************

                                                     Ks. Henryk Hołoś

                                                                   proboszcz

                                                                                                                                                                                                         

 
                                                   
 

 

                                                                           

 

 

                                                                                                

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Możliwość komentowania jest wyłączona.