Intencje mszalne

                                                                                      Odolanów 2015.07. 26.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                               od   25.07. –  02.08. 2015 r.
 ***********************************************************************
Sobota – g.18.30 + Agnieszka, Jan Kurek i zm. z rodziny, Stanisława, Franciszek
25.07.                        Borowiak i zm. z rodziny
***************************************************************************
Niedziela – g.7.15 + Anna, Sylwester, Piotr Wasiela, Dorota Barczak, Jadwiga
26.07.                        Wojciechowska
.                     9.00 + Władysław,, Weronika Prusiewicz, Leonard Lepczyński, i zm.
.                                   z rodz. Prusiewiczów, Topolanów i Lepczyńskich
.                    11.00     Za parafian
.                    15.30 + Dawid /14r/, Henryk, Teresa Walas, Zofia, Kazimierz
.                                  Brukarczyk
***************************************************************************
Poniedziałek – g.18.30 + Anna, Sylwester, Piotr Wasiela, Dorota Barczak,
27.07.                                      Jadwiga    Wojciechowska
***************************************************************************
Wtorek – g.7.00 + Stanisław Wewiór
28.07.
***************************************************************************
Środa – g.18.30 1.  Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą w
29.07.                        codziennym życiu dla Anny z ok. 18 r. urodzin
.                           2. + Stanisław /5r/, Maria Borowiak, zm. rodziców i dziadków
.                                  z obu stron i o szcz. operację dla Magdy
.                          3. + Weronika, Stanisław Kaik i zm. z rodziny
.                         4. + Teresa, Wacław Szubert
***************************************************************************
Czwartek – g.7.00 + Anna Sieraczek
30.07.
***************************************************************************
Piątek - g.18.30 + Helena, Jan Kurosińscy
31.07.
***************************************************************************
Sobota – g.15.00     ślubna Konieczny – Usarek
01.08.          18.30 + S. Maria Szubert, Pelagia, Franciszek, Marian, Stefania,
.                                   Aleksander Szubert
***************************************************************************
Niedziela – g.7.15 + Jan Wewior, Roch Wasiela i zm. z rodziny
02.08.             9.00 + Kazimiera, Stanisław Wlaźlińscy i zm. rodziców z obu stron
.                       11.00    Za parafian
.                      15.30 + Marta Grzeszczyk
***************************************************************************

 

 

                                                    Ks. Henryk Hołoś

                                                                   proboszcz

                                                                                                                                                                                                         

 
                                                   
 

 

                                                                           

 

 

                                                                                                

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Możliwość komentowania jest wyłączona.