Intencje mszalne

                                                                                       Odolanów 2017.10.22.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                            od     21.  – 29. 10. 2017 r
*****************************************************************************
Sobota        –  g. 18.00 + Teresa Kołodziej /26r/, Kazimiera Jurasik /8r/, i zm. z rodziny.             
21.10.                        
*****************************************************************************
Niedziela   –  g.7.15 + Marian, Roman Jędrzejak
  22.10.             8.45 + Ewa Harych /1r/, i zm. z rodziny
                       10.30 + Antoni, Józef Nowak, Helena, Jan Kocik
                       12.00    Za parafian
                       15.30 + Jadwiga /19r/, Walenty Włodarek i zm. ich rodziców
****************************************************************************
Poniedziałek  –  g.7.00 + Maria Dułaj
   23.10.               18.00 + Kazimierz Giernalczyk
****************************************************************************
Wtorek          –  g.7.00 + Henryka Jańczak
24.10.                 11.00  pogrzebowa + Maria Dolata
                           18.00 + Irena, Stanisław Perz, Tadeusz Grzegorowski
****************************************************************************
Środa            –  g.7.00 + Józef Wiśniewski
25.10.                18.00 + Tadeusz Pawlak
****************************************************************************
Czwartek     –  g.7.00 + Bernard Wojtaszek
  26.10.              18.00 + Piotr Świtała           
****************************************************************************
Piątek          –  g.7.00 + Kazimiera Janoś
27.10.               18.00 + Stanisława, Stanisław Karwik i zm. z rodz. Karwików i Kolińskich
****************************************************************************
Sobota        –  g.7.00  Z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą w codziennym
28.10.                        życiu z okazji imienin i 60 r. urodzin Urszuli
                        14.00 – ślubna   Barczak – Galbierczyk
                        15.00 – ślubna Lis – Mamot
                        18.00 + Tadeusz Szkudlarz / z ok. imienin/
***************************************************************************
Niedziela   –  g.7.15 + Tomasz Komisarek /1r/
  29.10.             8.45  + Józef, Maria, Józef Herbik, Jadwiga, Franciszek, Michał, Eugenia
                                     Kołodziej                  
                       10.30 + Tadeusz Prokop i zm. rodziców z obu stron
                       12.00     Za parafian
                       15.30 + Irena Brodala /3r/ zm. z rodz. Dudkiewiczów i Brodalów i o zdrowie
                                    i błog. Boże w  rodzinie
**************************************************************************

                                                                   

                                                       

 

 

                                                                                       Ks. Henryk Hołoś

                                                                                                      proboszcz