Intencje mszalne

 
                                                                                      Odolanów 2014.09 14.
 
                                 I N T E N C J E                M S Z A L N E
                                                    od 13.09 – 21.09 2014 r.
***************************************************************************
Sobota       -  g.18.00 + Tadeusz Świtała
 13.09.          
***************************************************************************
Niedziela  -  g.7.15 + Michał Florczak /1r/
 14.09.            8.45     W int.czł. Róży p.w. Podwyższenia Krzyża Św., dla żyjących
                                     o błog. i   opiekę Bożą w codziennym życiu, a dla zm.
                                     o wieczny pokój
                     10.30 + Krzysztof /35r/,   Eugeniusz Karwik i zm. z rodz. Karwików
                                   i Harlaków                                
                     12.00    Za parafian/ w int. mieszk. Huty/
                     15.30 + Stanisław Śniady /38r/, i zm. rodziców z obu stron
***************************************************************************
Poniedziałek  -  g.7.00 + Maria Biadała
  15.09.                     18.00    W int.czł. Róży p.w. M.B. Bolesnej dla żyjących o błog.        
                                                i opiekę Bożą w codziennym życiu, a dla zm. o wieczny
                                               pokój
***************************************************************************
Wtorek          -  g.7.00     Z podz. za debr. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę
  16.09.                                 Bożą w  codziennym życiu dla Kacpra z ok. 18r. urodzin
                           18.00 + Marianna, Roman Namysł i zm. rodziców z obu stron
***************************************************************************
Środa           -  g.7.00 + Władysław Talaga
17.09.               18.00    1. + Weronika, Ignacy Płóciennik
                                     2. + Jarosław Michalczak
                                     3. + Zygmunt /23r/, Janina /20r/, Nowakowscy,
                                             Stefania Czubak
                                     4. + Jan Stryjak 16r/, i zm. z rodziny
                                     5.    Do P. Jezusa i M. Bożej o szcz. operację dla córki,
                                            o zdrowie dla   brata i w rodzinie
***************************************************************************
Czwartek    -  g.7.00 + Tadeusz Pawlak
  18.09.             18.00 + Gertruda, Czesław Dułaj i zm. rodziców z obu stron
***************************************************************************
Piątek         -  g.7.00 + Julian Kucharczyk
19.09.              18.00 + Jadwiga Gąbka / z ok. urodzin/
***************************************************************************
Sobota       -  g.7.00 + Jadwiga /9r/, Jan Kryś, Maria, Stanisław Grycman
 20.09.            18.00 + Franciszek Gąbka
***************************************************************************
Niedziela   -  g.7.15 + Jarosław Michalczak
 21.09.                 8.45 + Marta Mucha /10r/, zm. z rodz. Muchów i Galbierczyków
                                          i o zdrowie i    błog. Boże w rodzinie
                          10.30  + Henryk Maciejewski
                          12.00    Za parafian
                          15.30 + Henryk /5r/, Dawid, Teresa Walas, Zofia,
                                        Kazimierz Brukarczyk
***************************************************************************

 

                                                                             Ks. Henryk Hołoś 
                                                                                           proboszcz

                                                                                                                                                                                                         

 
                                                   
 

 

                                                                           

 

 

                                                                                                

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.