Podziękowanie

W imieniu swoim jak i całej wspólnoty parafialnej pw. św. Barbary w Odolanowie chciałbym złożyć serdecznie podziękowania osobom, które wsparły mnie w przygotowaniach pogrzebu naszego proboszcza ks. Henryka Hołosia

Dziękuję:

 • Markowi Staroniowi wraz z jego pracownikami za dokonanie rozbiórki grobu
 • Grzegorzowi Gzikowi wraz z pracownikami za przygotowanie miejsca pochówku dla księdza proboszcza
 • Jarosławowi Ratajkowi za dostarczenie materiałów budowlanych
 • Zakładowi Usług Komunalny i Urzędowi Miasta i Gminy Odolanów za uporządkowanie terenu wokół kościoła
 • Chórowi parafialnemu parafii św. Barbary wraz z Panem organistą Ryszardem i orkiestrze
 • Strażakom naszej parafii, za pełnie warty przy trumnie oraz za pilnowanie porządku w czasie uroczystości pogrzebowych
 • Ministrantom naszej parafii
 • Panią, które posprzątały kościół oraz teren przy kościele
 • Pani Gabrysi
 • Panu Heniowi
 • Panu Grzegorzowi Flaiszerowi za dostarczenie ławek

oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji uroczystości pogrzebowych.

Ks. Łukasz Dulik
Wikariusz

Liczba odwiedzin: 631269