Apel Ebiskopatu

KOMUNIKAT BISKUPA KALISKIEGO

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce, pragnę przypomnieć, że w dniu 12 marca br, biorąc pod uwagę zagrożenia wywołane koronawirusem udzieliłem dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji ( kaszel, katar, podwyższona temperatura) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
c) osobom, które czują obawy przed zarażeniem.

Zachęcam do korzystania z łaski dyspensy i duchowej łączności w tym czasie na modlitwie, zwłaszcza w czasie niedzielnych mszy św. transmitowanych przez środki masowego przekazu, także przez Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, i telewizję internetową Dom Józefa.

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca br. zarządzam, aby podczas każdej mszy św. i nabożeństw, wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób, wliczając duchowieństwo oraz służbę liturgiczną.

W pierwszej kolejności udział w liturgii należy zapewnić osobom intencję mszalną.

Niech duszpasterze tak zorganizują sprawowanie mszy św., aby przestrzegano regulacji prawnych administracji rządowej. W związku z tym apeluję do wszystkich o roztropność i odpowiedzialne współdziałanie dla dobra każdego z nas.

Zarządzenie nr 1/2020
Rady Stałej Konferencji Episkopatu PolskiZ wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ PREMIERA I PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O LICZBIE 50 OSÓB UCZESTNICZĄCYCH WE MSZY ŚW. PROSZĘ BY W NIEDZIELNEJ MSZY ŚW. UCZESTNICZYŁY RODZINY, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ.

Ks. Henryk Hołoś
proboszcz

Liczba odwiedzin: 144810