Zapowiedzi

Odolanów, 19.09.2021 r.

Patryk Gajda, kawaler, pochodzący z parafii Dębnica i Joanna Niemand, panna, pochodząca z naszej parafii,, ze Świecy, zamierzają zawrzeć związek małżeński. (zapowiedź II)

Jeśli ktokolwiek posiada widzę o przeszkodach uniemożliwiających zawarcie tych związków małżeńskich jest w sumieniu zobowiązany do poinformowania o tych faktach proboszcza miejsca.

ks. Tadeusz Kaczmarek
proboszcz

Liczba odwiedzin: 468055