Akcja Katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Barbary w Odolanowie istnieje od 15 lat decyzją DIAK w Kaliszu z dnia 14 listopada 1998 roku. 

Oddział Akcji Katolickiej powstał z Zespołu Synodalnego który działał w parafii przed 1996 r. Pierwszą kadencję ( 3 lata) prezesem był p. Leszek JANICKI, a od grudnia 1999 roku. Funkcję prezesa pełni pani Maria SRZYPIŃSKA. Parafialnym asystentem  jest ks. proboszcz Henryk HOŁOŚ. Jako jedyny oddział w diecezji oddział posiada sztandar wyhaftowany przez członkinie tutejszego oddziału.

Od roku 2000 tutejszy oddział AK organizuje bal charytatywny, jak również bal dla dzieci. Przy parafii oddział AK prowadzi punkt DAR SERCA,  w którym rozdawana jest odzież i inne artykuły dla rodzin niezamożnych (żywność, paczki świąteczne). Z uzyskanych funduszy w okresie wakacyjnym dzieci wyjeżdżają na wakacje, kolonie. 

Praca ta jest wspierana także formacją duchową. W każdy II czwartek miesiąca, członkowie Akcji Katolickiej zbierają się na adorację Najśw. Sakramentu, a po mszy św. spotykają się by podejmować nowe wyzwania dla dobra bliźnich i na chwałę Bożą. Akcja Katolicka zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w tym Bożym dziele.

Liczba odwiedzin: 582773