Ministranci

W parafii jest liczna grupa ministrantów:
– ministranci seniorzy – 10 osób
– ministranci juniorzy – 28
– lektorzy 10 ministrantów 

Opiekę nad ministrantami sprawuje każdy ks. wikariusz.  

Liczba odwiedzin: 631271