Historia Parafii

HISTORIA KOSCIOŁA ŚW. BARBARY W ODOLANOWIE

Pierwszy kościół na Górce został wybudowany z fundacji księżnej Gryzeldy Rozdrażewskiej w latach 1621 – 1622. Był to kościół drewniany p.w. Św. Barbary. Kult Świętej potwierdza przywilej króla Zygmunta III, który postanowił umieścić jej wizerunek na urzędowej pieczęci.

Pierwszy kościół rozebrano, a na jego miejscu zbudowano drugi w roku 1784. Obecny kościół był kościołem cmentarnym. Posiada dwuspadowy dach pokryty gontem. Należy do coraz rzadszych obiektów sakralnej sztuki ciesielskiej.

Na początku XX wieku kościół został otynkowany od wewnątrz, dobudowano do niego ponad trzydziestometrową wieżę. Kościół posiada jedną nawę zakończoną węższym prezbiterium. Centralnym miejscem prezbiterium jest ołtarz pochodzący z roku 1793. W centrum ołtarza jest umieszczony obraz Św. Barbary, przysłaniany obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Na granicy nawy głównej i prezbiterium umieszczone są ołtarze boczne M.B. Częstochowskiej i Św. Józefa. Na uwagę zasługuje też chrzcielnica i ambona. Wokół kościoła znajduje się cmentarz, na którym spoczywa wielu kapłanów jak również wiele osób zasłużonych dla Odolanowa i ziemi odolanowskiej.

W roku 1968 został utworzony Ośrodek Duszpasterski, a dwa lata później do życia została powołana parafia, a jej pierwszym proboszczem został Ks.Kanonik Marian Mroczek, który duszpasterzował do roku. 1997.Przez wiele lat pełnił posługę dziekana.

Obecnym proboszczem jest Ks. Prałat Henryk Hołoś, a wikariuszem od 2018 roku ks. mgr Łukasz Dulik.

Kościół Św. Barbary jest jednym z największych drewnianych kościołów diecezji Kaliskiej i stanowi chlubę nie tylko parafii ale całej ziemi odolanowskiej.

Liczba odwiedzin: 582811